ΚΑΣΤΟΡΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΒΙΤΣΙΟΥ

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΒΙΤΣΙΟΥ

Υπεγράφησαν από τον Δήμαρχο Καστοριάς Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδη και τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών  οι παρακάτω συμβάσεις προμηθειών σύγχρονων μηχανημάτων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου :

Ενός (1) Ερπυστριοφόρου Μηχανήματος Διάστρωσης Χιονιού  (Π/Υ  450.000 €)
και 
Ενός (1) Οχήματος Αποχιονισμού Πολλαπλών Χρήσεων (Π/Υ  280.000 €)

Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν να παραδώσουν στο Δήμο Καστοριάς τα εν λόγω Μηχανήματα καινούργια και αμεταχείριστα, με τις εξαρτήσεις τους (αλατοδιανομέας, λεπίδα εκχιονισμού και φρέζα αποχιονισμού), σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών των αντιστοίχων μελετών τα τεύχη των οποίων εγκρίθηκαν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Καστοριάς. 
Οι προμήθειες είναι ενταγμένες στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΕΠ00580082). 
Με τις παραπάνω προμήθειες θα αντικατασταθεί ο παλιός εξοπλισμός και θα αναβαθμισθούν οι παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου.

Η αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου, ήταν και παραμένει ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Καστοριάς για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Καστοριά  26-6-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια