Απάντηση επί δημοσιευμάτων Υποψηφίων Συνδυασμών σε μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Διάφορα » Απάντηση επί δημοσιευμάτων Υποψηφίων Συνδυασμών σε μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τις τελευταίες ημέρες έχουν δημοσιευθεί από διάφορους συνδυασμούς, που διεκδικούν την εκλογή τους σε ΟΤΑ τις περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιεύματα αναφορικά με την διαχείριση απορριμμάτων, τα οποία κάνουν ευθεία αναφορά στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και στο έργο της.
Παρόλο που πιστεύουμε ότι τα απορρίμματα δεν έχουν χρώμα ούτε πρέπει να αποτελούν πεδίο

πολιτικής αντιπαράθεσης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Ο σχεδιασμός για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προέβλεπε ήδη από το 1998 την εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας των απορριμμάτων και ανάκτησης υλικών και προς αυτή την κατεύθυνση προχωρά η υλοποίησή του από την ΔΙΑΔΥΜΑ.
Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) αποτελούν μία από τις μεθόδους τελικής διάθεσης αποβλήτων και είναι από τα βασικά έργα υποδομής σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων όπως είναι και αυτό της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ αντίστοιχα έργα παραμένουν σε λειτουργία σε ολοκληρη την Ευρώπη. Στη Δυτική Μακεδονία ο ΧΥΤΑ λειτουργεί από το 2005 και έχουν διατεθεί σε αυτόν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τόνοι απορριμμάτων με ασφαλή και αποδεκτό για το περιβάλλον τρόπο.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί, θα έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί το σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων που θα παράγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο αρχικός σχεδιασμός θα αφορά δυνατότητα επεξεργασίας 120.000 τόνων/έτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει ή δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΙΑΔΥΜΑ οι ποσότητες που θα ανακτώνται και θα ανακυκλώνονται με ΔσΠ για τα τέσσερα ρεύματα των ανακυκλώσιμων υλικών – χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί- θα φτάσουν στους 10.000 τόνους/έτος μέχρι το 2020 ενώ έχει κατατεθεί πρόταση στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ΔσΠ του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 5.000 τόνων/έτος μέχρι το 2020.
Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για να εφαρμοστεί στην ΜΕΑ είναι αυτή της Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, με τον μηχανικό διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών από τα βιοαποδομήσιμα και την βιολογική επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων με ταχεία αερόβια κομποστοποίηση σε κλειστά κουτιά. Πουθενά δεν προβλέπεται η παραγωγή SRF ή RDF και η καύση αυτών εντός της μονάδας. Άλλωστε η μέθοδος της καύσης, όπως είχαμε πει και παλιότερα, είχε ήδη απορριφθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας και δεν αποτέλεσε αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
Βέβαια όλα τα παραπάνω καθώς και απαντήσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς μπορεί να μην έχουν πείσει κάποιους από τους συνδυασμούς της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά δεν συνέβη το ίδιο με φορείς τόσο από την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής οι οποίοι έχουν παρουσιάσει ως καλή πρακτική και βραβεύσει το έργο της Δυτικής Μακεδονίας
Αντιθέτως εκθειάζουν και αντιπαραθέτουν τον «διαφορετικό δρόμο της Κρήτης» χωρίς όμως να αναφέρουν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία.
Σαφώς και στην Κρήτη υπάρχουν αξιόλογοι φορείς και γίνεται σημαντικό έργο από τους εκεί ΟΤΑ, αλλά:
Η περιφέρεια της Κρήτης έχει διπλάσιο μόνιμο πληθυσμό από αυτόν της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και πολύ μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, γεγονός το οποίο τροποποιεί τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων, δηλαδή δύο βασικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σε ένα σχεδιασμό.
Και εφόσον γίνεται αναφορά σε “φαραωνικά” έργα στην Δυτική Μακεδονία σε αντίθεση με τον «άλλο δρόμο της Κρήτης» αναφέρουμε ότι η ΜΕΑ των Χανίων κόστισε 26,00 εκ. ευρώ ενώ σήμερα αναβαθμίζεται με άλλα 7,00 εκ. ευρώ και έχει δυναμικότητα 70.000 τόνους/έτος ενώ η “φαραωνική” ΜΕΑ της Δυτικής Μακεδονίας θα κοστίσει περί τα 38,00 εκ. ευρώ και θα έχει μέγιστη δυναμικότητα 120.000 τόνους/έτος.
Αυτό που είτε αγνοείται είτε αποκρύπτεται είναι το γεγονός ότι για την χωματερή στον «Κουρουπητό» στα Χανιά της Κρήτης η Ελλάδα πλήρωσε το πρώτο πρόστιμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι ακόμα και σήμερα στην Κρήτη εκτελούνται έργα αποκατάστασης χωματερών.
Τέλος η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε. θα προτιμούσε η όποια “αντιπαράθεση” με οποιαδήποτε πολιτική κίνηση να σταματήσει εδώ, παραμένοντας πάντα στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με το οτιδήποτε άπτεται των δραστηριοτήτων της.

05-05-2014

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια