Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Διάφορα » Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Με την από 7/5/2014 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ( HYPERLINK “http://www.pdm.gov.gr/Ενημέρωση/Ανακοινώσεις” http://www.pdm.gov.gr/Ενημέρωση/Ανακοινώσεις) τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η ΜΠΕ του έργου: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας» για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που εκδόθηκε με την ΥΑ 206603/2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-Α1Γ).
Η ΜΠΕ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΔΥΜΑ ( HYPERLINK “http://www.diadyma.gr/Website/ Dimosia%20diavouleysi/Dimosia%20diavouleysi.html” http://www.diadyma.gr/Website/ Dimosia%20diavouleysi/Dimosia%20diavouleysi.html).
Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο αρ. της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/14-1-2014), μέχρι τις 14/7/2014.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο (Γραμματεία Περιφ.Συμβουλίου), η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΜ και η ΔΙΑΔΥΜΑ, θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού κάθε περιβαλλοντική πληροφορία.
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια