Καστοριά: Δημ.Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για «Πολυμηχάνημα για διαχείριση υπερυδατικής βλάστησης λίμνης”

Αρχική » Διάφορα » Καστοριά: Δημ.Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για «Πολυμηχάνημα για διαχείριση υπερυδατικής βλάστησης λίμνης”

Αναλυτικά η Περίληψη Διακήρυξης.

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά γιατην προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη
λίμνη της Καστοριάς», με αριθμό Διακήρυξης 4/2014.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε αναλυτικά την Περίληψη Διακήρυξης

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια