Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, συνεχίζει να στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των αγροτοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Έτσι έχει εγκρίνει το Πρόγραμμα Αγροτικού   Εξηλεκτρισμού της Π.Ε. Καστοριάς 2014, με την ένταξη ενός δικαιούχου.
Υπενθυμίζεται ότι αγροτικός εξηλεκτρισμός 

αφορά την ηλεκτροδότηση ή την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σκοπό να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δίνοντας  λύση σε δεκάδες αγρότες, κυρίως κτηνοτρόφους, οι οποίοι αναγκαζόταν μέχρι σήμερα να χρησιμοποιούν γεννήτριες

Το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μπορεί να εφαρμοστεί σε εγκαταστάσεις άρδευσης (πηγάδια, γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές. παρόχθια αντλιοστάσια κ.λπ),  αποστράγγισης, αλλά και σε κτηνοτροφικές εγκατάστάσεις (βουστάσια. χοιροστάσια. Ποιμνιοστάσια) που λειτουργούν νόμιμα .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,  κ. Παναγιώτη Μοσχάκη               τηλ. 24673 50245
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια