ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχική » Διάφορα » ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις  του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10 
Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Aπριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα  1ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Αντλιοστασίου Ανύψωσης Αποχετευτικού Δικτύου Τ.Δ. Νεάπολης Κοζάνης (Αντλιοστάσιο Ανύψωσης Λυμάτων ΕΕΛ Νεάπολης)», προϋπολογισμού: 130.000€». 
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  2ο  :  Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης», προϋπολογισμού: 450.000€». 
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  3ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού  έργων  
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  4ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού  έργων  
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ΙΔΕΠ και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ με θέμα : «Τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την όδευση του Αδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) και των αναδυόμενων προοπτικών της έξυπνης εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020».
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής
Θέμα  6ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής
Θέμα  7ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  8ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και «του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης
Θέμα  9ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης
Θέμα  10ο: Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Προώθηση Τοπικού Σήματος Ποιότητας (για προϊόντα και υπηρεσίες)».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  11ο: Έγκριση ισολογισμού ΚΕΠΕ  2013 και έκθεση πεπραγμένων 2013
Εισηγητής:ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΠΕ κ.Παύλος Τσότσος
Θέμα  12ο: Κατάρτιση (Τροπ.1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
  Γεώργιος Παπαδόπουλος
Πίνακας Αποδεκτών:
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ANKO A.E.
ΜΜΕ
Κοινοποίηση: 
Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια