Οι προτάσεις των ΕΝ. ΔΗΜΟ. για την καστοριανή γουνοποιία

Αρχική » Διάφορα » Οι προτάσεις των ΕΝ. ΔΗΜΟ. για την καστοριανή γουνοποιία

Η γουνοποιία επί δεκαετίες αποτέλεσε τη βασική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή μας και ειδικότερα  Καστοριά
και Σιάτιστα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας αυτός υπέστη ισχυρούς
κλυδωνισμούς και διακυμάνσεις την τελευταία δεκαπενταετία.

Επισημάνουμε ότι, ο κάδος της γουνοποιίας κινείται χωρίς σχέδιο, με εμπορικές
συνήθειες, με νοοτροπίες και μεθόδους του παρελθόντος.

Έτσι συνεχίζονται: 

Ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων και η έλλειψη συνοχής και συνεννόησης
Ο εντονότατος εσωτερικός ανταγωνισμός
Η έλλειψη επωνυμίας των προϊόντων
Η έλλειψη σχεδιασμένης διείσδυσης στις αγορές
Οι επισφαλείς πωλήσεις

Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την ελλιπή διοικητική και οικονομική
οργάνωση των επιχειρήσεων, αποτελούν βασικές αδυναμίες και ελλείψεις που
δεν αντιμετωπίστηκαν.

Οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. έχουν την απόλυτη πεποίθηση ότι η
γουνοποιία έχει μέλλον και είναι δυνατόν να στηρίξει και τα επόμενα
χρόνια την ανάπτυξη αυτού του τόπου μαζί με την δραστηριοποίηση βέβαια
και άλλων τομέων της οικονομίας.

Τα τουριστικά πρακτορεία που διακινούν Ανατολικοευρωπαίους και Ρώσους
στην Ελλάδα είναι λίγα και ανεπαρκέστατα για να καλύψουν το ενδιαφέρον
των τουριστών που επιθυμούν να επισκεφτούν την Ελλάδα και την Καστοριά.
Γιαυτό δημιουργήθηκαν συνθήκες μονοπώλησης του
εισερχόμενου τουρισμού και υπερβολικής μεσιτείας στις πωλήσεις του
κλάδου. Αυτό πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να εισέλθουν μεγάλοι και
σοβαροί tour opperators στον ειδικό αγοραστικό τουρισμό της Καστοριάς
και να δημιουργηθούν τουριστικά πακέτα που θα περιλαμβάνουν επίσκεψη
στην Καστοριά με όρους πραγματικού τουρισμού που θα συνδυάζουν και την
αγορά γουναρικών. Με αυτόν τον τρόπο οι όποιες συνεργασίες με τις
γουνοποιητικές επιχειρήσεις θα επανέρχονταν στα επίπεδα μιας
φυσιολογικής και νόμιμης διαμεσολάβησης και όχι αφαίμαξης των
επιχειρηματιών. Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν και πρέπει να αναληφθούν
από τους συλλογικούς φορείς της γούνας και εμείς σαν μελλοντική δημοτική
αρχή θα ενθαρρύνουμε και θα υποστηρίξουμε την δημιουργία ενός Καστοριανού συνεταιριστικού τουριστικού πρακτορείου που θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση εκλογικεύοντας την αγορά.

Στις προτάσεις μας είναι επίσης:
– Η πιστοποίηση ποιότητας του προϊόντος, για την εμπέδωση στη διεθνή αγορά της αξιοπιστίας του προϊόντος γούνας.
– Ο χωροταξικός σχεδιασμός της ανάπτυξης εκτροφείων γουνοφόρων ζώων.
– Η θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την εκμάθηση της τέχνης της γουνοποιίας (σχολή γουνοποιίας)
– Η ουσιαστική επαναλειτουργία του ινστιτούτου γούνας με έδρα την
Καστοριά , που θα ενημερώνει, θα υποστηρίζει και θα επιλύει θέματα των
γουνοποιητικών επιχειρήσεων και θα λειτουργεί σε διαρκή βάση για τη
χάραξη πλαισίου στρατηγικής για τον κλάδο.
– Η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που έχουν σχέση με την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο, καθώς και η βελτίωση του βιοτικού
τους επίπεδου.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια