ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 24ΩΡΑ…ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αρχική » Διάφορα » ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 24ΩΡΑ…ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αξιότιμε κε Διοικητά.
Η Ένωση μας, τον τελευταίο καιρό, έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από μεγάλο αριθμό συναδέλφων – μελών μας, που υπηρετούν στην περιοχή της Καστοριάς, σχετικά με το μεγάλο αριθμό 24ωρων υπηρεσιών που εκτελούν, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία, κατά τα

διαλαμβανόμενα στα (α) και (β) σχετικά, που προβλέπει 40 ώρες εργασίας για όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών.

Μάλιστα αυτό που τονίσθηκε με έμφαση είναι ότι εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες στα φυλάκια της περιοχής του Νομού Καστοριάς – Φλώρινας όπου, όπως γνωρίσθηκε στην Ένωση μας, εκεί φέρεται να συντελείται η μεγαλύτερη υπέρβαση των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως. Συγκεκριμένα όσοι εκτελούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μεταβαίνουν προς εκτέλεση αυτής στην αρμόδια Μονάδα τη 07:00 τις καθημερινές (περί 08:00 τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα) και επιστρέφουν το μεσημέρι (ή ακόμα και το απόγευμα) της επόμενης ημέρας, ανεξάρτητα αν αυτή είναι καθημερινή ή Σαββατοκύριακο και αργία, με αποτέλεσμα τη συνεχόμενη εργασία για 30 και πλέον ώρες. Τονίζεται ότι η πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων – μελών μας εκτελούν τις περισσότερες φορές πλέον της μιας 24ωρης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα στο διάστημα μιας εβδομάδας να εργάζονται έως και τις διπλάσιες ώρες εργασίας (80 ώρες) ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα περισσότερο.
Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι, οι ανωτέρω ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, υπερβαίνουσες τις νομοθετημένες, δημιουργούν στους υπηρετούντες στην περιοχή συναδέλφους – μέλη μας (όπως μας μεταφέρθηκε από τους ίδιους) προβλήματα σωματικής και ψυχικής κόπωσης, καθώς και αδυναμία εκπλήρωσης στοιχειωδών υποχρεώσεων προς την οικογένεια τους, την οποία οφείλουν να στηρίξουν, εγκυμονώντας ταυτόχρονα κινδύνους που δύνανται να προκαλέσουν ανεπίστρεπτη βλάβη της υγείας τους και παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες περί εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Π.Ο.Ε.Σ. παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας αρμοδίως.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Πετκίδης
Ανθλχος (ΑΤΘ)
6977614766
Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Βλαχόγιαννης
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ)
6980561104

ΣΧΕΤ : α. Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126, «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεων ταύτης»)
             β. Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»)
             γ. Υπ΄ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)
             δ. SIC:ZAA/25 1650Ζ Σεπ 2011/ΓΕΣ/ΔΜΠ/1α
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια