10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου – 16 τα θέματα προς συζήτηση

Αρχική » Διάφορα » 10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου – 16 τα θέματα προς συζήτηση

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης την 10ην Απριλίου του 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
AIKATEΡΙΝΗ ΦΙΛΙΑΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10/04/2014
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ . ΠΡΩΤ : 2501/4-4 -2014

Θέμα 1 ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικον. έτους 2014
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Θέμα 2 ο : Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Θέμα 3 ο : Έγκριση γενομένης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη

Θέμα 4 ο : Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου για: <<εργασίες αποψίλωσης χόρτων-καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δένδρων Δ.Ε. Ακριτών>>
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Θέμα 5 ο : Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσηςυπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου για: <<εργασίες αποψίλωσης χόρτων-καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δένδρων Δ.Ε. Γράμμου>>
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Θέμα 6 ο : Έγκριση χρήσης ασύρματης κινητής τηλεφωνίας ( καρτοτηλέφωνο) για τον “Ξενώνα Γράμμου ΄΄ τον οποίο παραχωρήσαμε για χρήση Στρατιωτικού Φυλακίου, επειδή δεν υπάρχει υποδομή του ΟΤΕ.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη

Θέμα 7 ο : Έγκριση ετήσιας συνδρομής ασύρματου internet (Vodafon) για δύο απομακρυσμένα αγροτικά Ιατρεία του Δήμου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη

Θέμα 8 ο : Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου για το έργο: <<περίφραξη εκκλησίας Κομνηνάδων>>
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Θέμα 9 ο : Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: <<ανάπλαση Νεστορίου>> Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη
Θέμα 10 ο : Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

«Κατασκευή ψηφιακών χαρτών γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών οικοτουριστικών μονοπατιών Δήμου Νεστορίου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Θέμα 11 ο : Έγκριση παραλαβής Μελετών
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Θέμα 1 2 ο : Έγκριση υλοτόμησης για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των συστάδων που προβλέπονται στη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Νεστορίου Δήμου Νεστορίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Θέμα 1 3 ο : Έγκριση της αριθ. 14/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του <<Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Νεστορίου>> που αφορά την αναμόρφωση προϋπ/σμού έτους 2014
Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ζούτσος Κων/νος

Θέμα 14 ο : Έγκριση ετήσιας συνδρομής ασύρματου internet (Vodafon) για δύο αγροτικά Ιατρεία του Δήμου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη Θέμα 15 ο : Αίτηση του κ. Κωνσταντινίδη Κοσμά για ολοκλήρωση της διαδικασίας παλαιάς ανταλλαγής ακινήτου (λόγω διάνοιξης δρόμου) στην περιοχή διασταύρωση Κρανοχωρίου με άλλο τοπικό κοινοτικό ακίνητο – διερεύνηση της ανταλλαγής από το Δήμο.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη

Θέμα 16 ο : Αίτηση της κ. Θωμά Σοφίας για ανταλλαγή ακινήτου (λόγω διάνοιξης δρόμου) στην Τοπική Κοινότητα Κοτύλης με ανάλογη τοπική κοινοτική έκταση – διερεύνηση της ανταλλαγής από το Δήμο – Ορισμός επιτροπής εκτίμησης
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη
Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις
H Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Aικατερίνη Φιλιάδου

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια