Δυναμική Συνεργασία ΣΕΒ-ΣΕΓ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας - OlaDeka

Δυναμική Συνεργασία ΣΕΒ-ΣΕΓ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα
της συνεργασίας των ΣΕΒ, ΣΕΒΕ και ΣΕΓ στην υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την
Εξωστρέφεια ‘EXPORT EXPERT’ στην περιοχή της Καστοριάς. Η Πρωτοβουλία αυτή αφορά στην
ανάπτυξη και δεξιοτήτων και

ικανοτήτων εξωστρέφειας στελεχών και επιχειρήσεων μέσω
της: α) Εκπαίδευσης Στελεχών β) Συμβουλευτικής Υποστήριξης και γ) Ανάπτυξης
Δράσεων Δικτύωσης, για την στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στις
διεθνείς αγορές.

Ειδικά για την περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας η Πρωτοβουλία αυτή είχε έντονα κλαδικά χαρακτηριστικά, δίνοντας
την ευκαιρία να αναδειχθεί και να προβληθεί ο κλάδος της γουνοποιίας. Στο πλαίσιο
της Πρωτοβουλίας ‘EXPORT EXPERT’ σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα
επιμόρφωσης στελεχών, με έμφαση στη στρατηγική και στην εφαρμογή ενός πλάνου εξωστρεφούς
προσανατολισμού. Παράλληλα υλοποιήθηκε σημαντικός αριθμός συναντήσεων επιτόπιας
συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και δράσεις δικτύωσης, ενώ πολύ σημαντική είναι
και η συνεργασία ΣΕΒ-Google για τη δημιουργία
μιας σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και υποστήριξης της
εξωστρέφειας για τα συμμετέχοντα στελέχη και επιχειρήσεις.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΓ, κ. Νίκος
Μιχαλόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής
στην Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια, αναμένεται η περαιτέρω συμμετοχή του ΣΕΓ
και των επιχειρήσεων του Συνδέσμου στις νέες δράσεις του ΣΕΒ για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των τοπικών δυναμικών 
επιχειρήσεων.
Από την πλευρά του ΣΕΒ, ο κ.
Κωνσταντίνος Γιαννάτος, Συντονιστής στο Γραφείο Εξωστρέφειας και Διεθνών
Σχέσεων του ΣΕΒ, επισήμανε τη δυναμική συμμετοχή των στελεχών και επιχειρήσεων
στο πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας ότι ο συνδυασμός εξωστρέφειας
και καινοτομίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την παρουσία των ελληνικών
επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών
θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τον ΣΕΒ, προκειμένου να δημιουργηθούν
σημαντικές ωφέλειες για τις επιχειρήσεις του κλάδου και τη στήριξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας σε επίπεδο εξωστρέφειας και καινοτομίας.
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria