Η πρόταση του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς για το νέο Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Ν. Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » Η πρόταση του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς για το νέο Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Ν. Καστοριάς

Κατατέθηκε  στον  Διοικητή  του  Ο.Α.Ε.Δ  η τελική  πρόταση για ένα νέο  Τοπικό  Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα  ( Τ.Ο.Π ), όπως  αυτό προέκυψε  μετά  την  σύσκεψη  των φορέων  του  Νομού μας,  που πραγματοποιήθηκε  με πρωτοβουλία   του  Εργατικού  Κέντρου  .

Το αμέσως επόμενο διάστημα περιμένουμε να μας καλέσει ο Διοικητής  του  Ο.Α.Ε.Δ , αφού πρώτα  οι υπηρεσιακοί  παράγοντες του Οργανισμού  επεξεργαστούν  και αξιολογήσουν  την πρόταση μας,  προκειμένου να  συζητήσουμε την υλοποίηση της.

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ  Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
  1. 1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε τεθεί  ως επιτακτική η
ανάγκη, όχι μόνο η εφαρμογή     ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά
και η ανάγκη αυτές να διαμορφώνονται  σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες   της
τοπικής αγοράς εργασίας.

Στην Π.Ε. Καστοριάς εκτός των προγραμμάτων χρηματοδότησης ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης που εφαρμόστηκαν σε εθνικό επίπεδο, έχουν
υλοποιηθεί την τελευταία δεκαπενταετία δύο σημαντικά Τοπικά Ολοκληρωμένα
Προγράμματα.

Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στην Π.Ε. Καστοριάς

Το πρώτο ΤΟΠ  υλοποιήθηκε την τριετία 1999 – 2002 αποδίδοντας
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την δημιουργία θέσεων εργασίας
, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και μέσα από τις ευκαιρίες
κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Το δεύτερο ΤΟΠ  (2010 – 2014 ) ολοκληρώνεται εντός του 2014 με την
τελευταία κατά σειρά δράση αυτή της κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα στο
πλαίσιο του ΤΟΠ υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

α/αΔράσειςΑρχικός αριθμός ωφελουμένων Τελική απορρόφηση
1
Πρόγραμμα Νέων θέσεων Εργασίας
300
392
2
Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας
200
41
3
Πρόγραμμα νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών
100
168
4
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
50
49
5
Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
380
 Σύνολα 
1030

Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων χρηματοδοτήθηκε, από τον  Ο.Α.Ε.Δ  με το ποσό περίπου των 11.000.000,00€

Με την υλοποίηση των δύο Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων αλλά και
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους έχει αποκτηθεί πλέον από
τους φορείς  του Ν. Καστοριάς, οι οποίοι συμμετείχαν  ενεργά στην
υλοποίησή τους, σημαντική εμπειρία η οποία μπορεί και πρέπει να
αξιοποιηθεί με σκοπό τον  αρτιότερο σχεδιασμό ενός Νέου Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος.

Η ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος για
την Π.Ε. Καστοριάς θεωρείται επιτακτική αφενός γιατί η τοπική κοινωνία
συνεχίζει να πλήττεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας αφετέρου γιατί έχει
αποδειχθεί από τα προηγούμενα ΤΟΠ, ότι οι πόροι χρηματοδότησης
αξιοποιούνται στο έπακρο από επιχειρήσεις και ανέργους.

Παρόλα αυτά στην διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα προηγούμενων δράσεων είτε αυτά αφορούν σε
καλές πρακτικές, είτε αυτά αποτελούν σημεία βελτίωσής τους.

Για το σκοπό αυτό το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς πραγματοποίησε
 στις 2 Φεβρουαρίου  σύσκεψη με όλους τους τοπικούς φορείς και παρουσία
των βουλευτών του Νομού, με σκοπό την διαβούλευση και την εξειδίκευση
των επιμέρους  δράσεων ενός νέου Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος για
την Π.Ε. Καστοριάς.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης αποτυπώνονται στην παρακάτω πρόταση, για  μια Νέα  Ολοκληρωμένη Παρέμβαση  στο Ν. Καστοριάς,
σε συνέχεια  αυτής που ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα, προκειμένου να
την μελετήσεται με τα υπηρεσιάκα στελέχη και σύντομα να πάρει τον δρόμο
της υλοποίησης.

 
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Ιδιαίτερα στον κλάδο της Γούνας – Τουρισµού και Τεχνικών Έργων
καθώς και των µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ν. Καστοριάς ).

Βασικοί άξονες προγράµµατος :

  1.            I.      Δράση  Νέες  Θέσεις  Εργασίας  ( Ν.Θ.Ε )

1). Επιδότηση για πρόσληψη ανέργων για µία  τριετία µε υποχρέωση του  εργοδότη για ένα επιπλέον εξάμηνο.

2). Ειδική µέριµνα για νέους σε ηλικία ανέργους.

3). Ειδική µέριµνα για τους ηλικιωμένους  που  βρίσκονται  κοντά
στην  συνταξιοδότηση, µε μεγαλύτερη επιδότηση και  διάρκεια. και χωρίς
καμιά  δέσμευση  του  εργοδότη.

Η  δράση  αυτή  να αφορά  350  θέσεις  εργασίας.

  1.           II.    Δράση  Επαπειλούμενες  Θέσεις  εργασίας

1). Επιδότηση  επαπειλούμενων  θέσεων  εργασίας, μέχρι  το 50%  για
μικρές  επιχειρήσεις  μέχρι  10  εργαζόμενους και για όλες τις 
υπόλοιπες  30%.

Η  δράση  αυτή  να αφορά  200  θέσεις  εργασίας.

  1.         III.    Δράση  Νέων  Ελεύθερων  επιχειρηματιών

1). Μέριμνα επιδότησης  για έναρξη νέας επιχείρησης.

2).  Ειδική .επιδότηση  για έναρξη  επιχείρησης  στον  πρωτογενή  τομέα  που να αφορά την μεταποίηση  και  εμπορία.

Η  δράση  αυτή  να αφορά  150  επιχειρήσεις  για την  πρώτη
περίπτωση  και άλλες  150  επιχειρήσεις  στην δεύτερη περίπτωση,  η δε 
επιδότηση  να είναι  μέχρι  και 35.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος  της
επιχείρησεις.

  1.        IV.    Δράση  Κατάρτιση  και  Επανακατάρτιση

1). Στοχευμένη και με βάση την  τοπική  αγορά  Κατάρτιση – Επανακατάρτιση για αλλαγή ειδικότητας και πιστοποίηση,

2). Στη διάρκεια της  Κατάρτισης – Επανακατάρτισης να υπάρχει ασφάλιση των συµµετεχόντων.

3). Επίσης η κατάρτιση να συνδεθεί και µε την πιστοποίηση του, όπου είναι  εφικτό.

Η  δράση  αυτή  να αφορά  350  ανέργους.

  1.          V.    Δράση  Κατάρτισης αποφοίτων τεχνικών σχολών.

Προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα απευθύνονται σε   ανέργους οι
οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (απόφοιτοι
ΤΕΛ – ΕΠΑΛ – Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ) . Τα προγράμματα προτείνεται να
παρέχουν την δεινατότητα στους ωφελούεμνους να αποκτήσουν εξειδικευμένες
γνώσεις συναφείς με την αρχική τους επαγγελματική κατάρτιση και
παράλληλα να κάνουν πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις . Τα
προγράμματα αυτά θα πρέπει να έχουν συνολική διάρκεια  500 ωρών και να
αναλύονται σε 150 ώρες θεωρία και 350 ώρες πρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα σημαντική  για την επιτυχία της δράσης κρίνεται η
σύνδεση των προγραμμάτων αυτών με την εξασφάλιση προγράμαμτος
επιδότησης προς τις επιχειρήσεις, για την διατήρηση των θέσεων εργασίας
και μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης για . 2 χρόνια.

Η  δράση  αυτή  να αφορά  350  ανέργους.

  1.        VI.    Δράση  Πιστοποίηση Γουνεργατών  και Γουνοποιών

1). Επίσης  με  κατάρτιση να γίνει  η πιστοποίηση  του  επαγγέλματος 
του  Γουνεργάτη – Γουνοποιού  για  τους  ήδη  εργαζόμενους,  με  βάσει
του  περιγράμματος  που  υπάρχει.

Η  δράση  αυτή  να αφορά  350  εργαζόμενους.

  1.     VII.    Δράση  Κοινωφελούς  Χαρακτήρα.

1). Να υπάρχει η δυνατότητα να προσλάβουν  εξειδικευμένους
ωφελούμενους  του  προγράµµατος και οι κοινωνικές  δομές  καθώς και τα
νομικά πρόσωπα  παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών που υπάρχουν και
λειτουργούν στην  περιοχή, καθώς  και οι  Διευθύνσεις  Δημόσιας  Υγείας ,
Κοινωνικής  Μέριμνας  και το τμήμα Πολιτικής  Προστασίας  της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Καστοριάς.

Η  δράση  αυτή  να αφορά  100 ανέργους.

2). Να υπάρχει η δυνατότητα ωφελούμενοι του συγκεκριμένου
προγράµµατος να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην αναδάσωση  καμένων
περιοχών από φορείς άμεσα εµπλεκόµενους στην διαδικασία αυτή,
(Δασαρχείο – Δήμοι  κ.λ.π, )

Η  δράση  αυτή  να αφορά  50 ανέργους.
Επίσης :

1). Να μπορούν να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράµµατος 
συνεταιρισμοί καθώς επίσης και επιχειρήσεις τυποποίησης τοπικών
προϊόντων.

2).Πληρωμή όσων εντάσσονται στο πρόγραµµα µέσω τραπεζικού
λογαριασμού σύμφωνα µε τις συλλογικές; συμβάσεις εργασίας..

ιι. ΣΧΟΛΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ

1). Αναβάθμιση της Σχολής Γουνοποιίας,  μετά  από διάλογο  όλων  των
εμπλεκομένων και σύνδεση µε την πιστοποίηση του επαγγέλματος του
 Γουνοποιού – Γουνεργάτη.

2). Στην  διάρκεια  της  σχολής  και της  πρακτικής, οι σπουδαστές  να ασφαλίζονται  από τον  ΟΑΕΔ   &

3). Για τους αποφοίτους τις σχολής να υπάρχει η πρόβλεψη για
άμεση απασχόληση µέσω προγράµµατος επιδότησης τω ασφαλιστικών  εισφορών 
από τον ΟΑΕΔ,  για μια  τριετία  µε υποχρέωση του  εργοδότη για ένα
επιπλέον εξάμηνο.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε Κ Κ
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΑΛΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΓΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια