ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΠΟΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ - OlaDeka

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΠΟΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

Το έργο της ψηφιακής χαρτογράφησης και πιλοτικής αποναρκοθέτησης του Γράμμου και η διαδικασία υλοποίησης του εξακολουθεί να αναδύει οσμή σκανδάλου, ενόσω η υπόθεση
εκκρεμεί στη δικαιοσύνη.

Το έργο «Ψηφιακή καταγραφή και πιλοτική εφαρμογή αποναρκοθέτησης παλαιών ναρκοπεδίων και ύποπτων χώρων στις

Περιφέρειες, Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου» είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου πληροφοριακού συστήματος, που θα υποστήριζε τις εργασίες αποναρκοθέτησης, τις εργασίες τελικής εκκαθάρισης και της απόδοσης της περιοχής στους πολίτες.

Με βάση τη σύμβαση, προβλεπόταν «βαρύς εξοπλισμός, ισχυρό λογισμικό» που θα κατανεμόταν στις δυο περιφέρειες όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούσαν να οργανώσουν, να προγραμματίσουν και να υποστηρίξουν εργασίες αποναρκοθέτησης.
Το σκάνδαλο με τις Μ.Κ.Ο. επαναφέρει στην επικαιρότητα το πολυσυζητημένο πρόγραμμα αποναρκοθέτησης του Γράμμου, το οποίο είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν από κοινού, οι Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 4,4
εκ. ευρώ, η διαδικασία υλοποίησης του οποίου εξακολουθεί να αναδύει οσμή σκανδάλου, καθώς η υπόθεση εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη, με τη σχηματισθέντα ΑΒΜ: 2443/2010 δικογραφία και με την από 20.9.2010 παραγγελία διενέργειας προκαταρτικής εξέτασης από το ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας
για διερεύνηση τέλεσης πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα και ειδικότερα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και απιστίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Με σχετική εισήγηση κλιμακίου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε και με την με αρ. πρ. 151.252/ΨΣ492-Β’/01.02.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, το συγκεκριμένο
έργο απεντάχθηκε από το Γ’ Κ.Π.Σ. και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (με συγχρηματοδότηση 75% κοινοτικών και 25% εθνικών πόρων) για το λόγο ότι δεν ήταν λειτουργικό και βιώσιμο σε σχέση με το αντικείμενο και τους στόχους αυτού όπως είχαν προδιαγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο και στη διακήρυξή του, καθώς και ότι δεν ικανοποιούσε τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ωστόσο τα χρήματα είχαν ήδη καταβληθεί στην ιδιωτική εταιρία ανάδοχο, τη μοναδική άλλωστε που είχε πάρει μέρος στο διαγωνισμό.
Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι την υπόθεση έχει ήδη  αναλάβει η Δικαιοσύνη,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Σε ποιο στάδιο της ποινικής προδικασίας βρίσκεται σήμερα η υπόθεση;
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η έρευνα για το που πραγματικά κατέληξαν τα χρήματα του ελληνικού λαού;
Σε ποιες διαδικασίες προτίθενται να προβούν, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα που κατέληξαν στον ανάδοχο για ένα έργο «φάντασμα»;
Αθήνα 27-02-2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ Υπουργούς
– Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
– Οικονομικών

– Ανάπτυξης

Οι ερωτώντες βουλευτές
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Γερμανίδης Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria