ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ: ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Αρχική » Διάφορα » ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ: ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Το ΚΠΕ Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, άξονας προτεραιότητας 8», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Καστοριά, την Παρασκευή 7, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014. 


Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Τόπος  και Τοπίο: Ερμηνεύοντας το Περιβάλλον στο Ελληνικό Σχολείο». Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 της Κυριακής. 

Τις εισηγήσεις της πρώτης ημέρας (Παρασκευή, 7/3/2014), που περιλαμβάνουν σημαντικά θέματα σχετικά με τη διάκριση Τόπου και Τοπίου, την παρουσίαση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χέλμη της Ζακύνθου, την Οικοϊστορία του Τοπίου, τα  Παλαιογεωγραφικά και Παλαιοντολογικά  Χρονοτοπία  της Δυτικής Μακεδονίας, τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Αγροτικό Τοπίο, την έννοια και τη σημασία των Ηχοτοπίων, αλλά και  τη διαχρονική προσέγγιση του αστικού τοπίου της πόλης μας από τους μαθητές του 6ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς, μπορεί ελεύθερα να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται από την τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του απασχόληση.
Το σεμινάριο απευθύνεται στην επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς, σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με τα σχολεία τους στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Βιοποικιλότητα: Το Εργαστήρι της Ζωής», καθώς και σε εκπαιδευτικούς από συνεργαζόμενα με το Δίκτυο ΚΠΕ της χώρας. 
Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιοποικιλότητα: Το Εργαστήρι της Ζωής», στο οποίο συμμετέχουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ΚΠΕ από όλη τη χώρα, συντονίζεται από το ΚΠΕ Καστοριάς.
Στο σεμινάριο συμμετέχουν 100 περίπου εκπαιδευτικοί από 33 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 10 ΚΠΕ της χώρας.
Συνδυάζοντας θεωρητικές προσεγγίσεις και βιωματικά εργαστήρια, στο πλαίσιο του σεμιναρίου αναλύεται το θέμα Τόπου – Τοπίου με τρόπο που να υποστηρίζει την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων Π.Ε. στις σχολικές μονάδες. 
Επίσης θα λειτουργεί έκθεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού από συνεργαζόμενα ΚΠΕ της χώρας καθώς και έκθεση των εργασιών των σχολείων του Δικτύου.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ψηφιακή πύλη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 ( HYPERLINK “http://www.kpe.gr” www.kpe.gr) που διαχειρίζεται το ΚΠΕ Καστοριάς.
        Με εκτίμηση

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Καστοριάς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια