Δήμος Καστοριάς: 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Δείτε θέματα που θα συζητηθούν

Αρχική » Διάφορα » Δήμος Καστοριάς: 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Δείτε θέματα που θα συζητηθούν

Σας παρακαλούμε όπως την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2014. (Σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
3. Μετατόπιση αφετηρίας αστικών λεωφορείων. (Σχετική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
4. Απομάκρυνση κατασκευών από την Αφετηρία των Αστικών Λεωφορείων, μετά τον Καθορισμό θέσης της νέας Αφετηρίας. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
5. Αποδοχή αιτήσεων σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Πρ/νης Δ/νης Διοικ. Υπηρεσιών κας Α. Ιεροπούλου)
6. Επιλογή ορκωτού λογιστή για ανάθεση ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
7. Επιλογή ορκωτού λογιστή για ανάθεση ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κας. Ειρ. Μισκία)
8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στη Διεθνή Έκθεση Γούνας «Fur Excellence in Athens 2014» και έγκριση μετακίνησης. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
9. Έγκριση και ανάθεση δαπανών εθνικών – τοπικών εορτών (Εορτασμός 25ηςΜαρτίου – Μνημόσυνο Κλεισούρας κ.λ.π.) (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
10. Παράθεση γεύματος Αγάπης. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
11. Παράλληλη άσκηση με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιοτήτων από τον Δήμο Καστοριάς της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και ρύθμιση άλλων λεπτομερειών εφαρμογής άσκησης αρμοδιοτήτων. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
12. Έγκριση διενέργειας προμηθειών υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
13. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νης Προγραμματισμού κ. Κ. Αντωνίου)
14. Έγκριση συμμετοχής και Επιχορήγηση του Δήμου Καστοριάς στην Οργάνωση Ποντίων Νομού Καστοριάς «Ο Εύξεινος Πόντος». (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
15. «Ανάθεση Υποέργου: «Υπηρεσίες προγραμματισμού, εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών και προετοιμασίας εκπόνησης μελετών κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Καστοριάς.» (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη, Δ/νης Προγραμματισμού, Δ/νσης Τ.Υ.)
16. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Σχετική η 4/14 απόφαση Επιτροπής)
17. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Χλόης στο πλαίσιο κατασκευή έργων της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Φουντουκλή. (Σχετική απόφαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18. Γνωμοδότηση για την προσκύρωση ή μη δημοτικής έκτασης σύμφωνα με την 2/2011 πράξη τακτοποίησης & αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων. (Σχετική απόφαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2013 Δήμου Καστοριάς. (Σχετική η 35/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής)
20. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες. (Σχετική η 6/14 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
21. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Τμήματος Περιοχής Φουντουκλή». (Σχετική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
22. Τροποποίηση της 147/13 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. σχετική με την Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Νέου Οικισμού Κορεστείων.
23. Τρόπος εκτέλεσης του υποέργου: «Παραλλαγή δικτύου Μ. &Χ.Τ. της ΔΕΔΔΗΕ στον σκαλόδρομο Σταυρού, παραδοσιακού τμήματος πόλης Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νση Προγραμματισμού κ. Κ. Αντωνίου)
24. Έγκριση διαγραφής χρεών. (Σχετική εισήγηση Πρ/νης Τμ. Εσόδων κας. Λ. Πετμεζά)
25. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αργοτεμαχίου στην Δημ. Κοινότητα Οινόης. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
26. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων περιοχής Πολυκάρπης. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
27. Εισήγηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
28. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
29. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Τ.Κ. Κορησού». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
30. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου οδού Διοικητηρίου και ηλεκτροφωτισμός Ευρύτερης Περιοχής». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
31. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση υδραύλακα Τ.Κ. Μακροχωρίου». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
32. Έγκριση υπεργολαβίας του έργου: «Αναδιαρρύθμιση & αναβάθμιση λειτουργίας αντλιοστασίων Α2 & Α3 Δ.Κ. Μανιάκων». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
33. Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας Αστικών λυμάτων με δεξαμενές σταθεροποίησης Δ.Δ. Κομνηνάδων» (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
34. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 343/12 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. σχετική με την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για την υπογραφή σύμβασης INTERNET-BANKING. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
35. Συναίνεση ή μη για παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Φωτεινής για την ίδρυση σταυλικής εγκατάστασης. (Σχετική εισήγηση Τμ. Γεωργικής Παραγωγής Ανάπτυξης και Εγγείων Βελτιώσεων)
36. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης 5.000τ.μ. στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΝΗ Ο.Ε. στο αγρόκτημα Χιλιοδένδρου για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων. (Σχετική εισήγηση Τμ. Γεωργικής Παραγωγής Ανάπτυξης & Εγγείων Βελτιώσεων).
37. Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
38. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
39. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων, δυναμικότητας 8.000 ενηλίκων μικν της εταιρείας TOP FARM Α.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου, της Δ.Ε. Κορεστείων του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Τμ. Περιβάλλοντος κ. Στ. Γαργάλας)
40. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» έτους 2014. (Σχετική απόφαση Ν.Π.Δ.Δ.)

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεργίου

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια