ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Αρχική » Διάφορα » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις  του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10 
Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα

πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα  1ο: Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Συνέλευση των Οινοπαραγωγικών Περιφερειών της Ευρώπης (Assembly of European Wine Regions) και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή του συμφώνου και κάθε σχετική ενέργεια. 
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής
Θέμα  2ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: 
«Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς.» 
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  3ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου :΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ   Ν.  ΓΡΕΒΕΝΩΝ΄΄, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 445.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης
Θέμα  4ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ Σιάτιστας Ν. Κοζάνης».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  5ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακής οδού Ακρινής – Αγίου Δημητρίου».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  6ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ετήσια συντήρηση επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  7ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια σήμανση επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  8ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  9ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εργασίες στήριξης πρανών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  10ο  Mείωση αποστάσεων των προς πολεοδόμηση περιοχών «Αγροκηπίου» και « περιοχής 7» από τα υφιστάμενα κοιμητήρια Αγίας Τριάδας της πόλης  της Πτολεμαϊδας, Δήμου Εορδαίας.»
Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  κ.  Δημήτριος Αλβανός.
Θέμα  11ο: Γνωμοδότηση για την M.Π.Ε του έργου με τίτλο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 163,8 ΜW»  (78A/Γ) και τα συνοδά αυτού έργα, της εταιρείας «ADEMCO Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ» με τη διακριτική ονομασία «Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ»,  στη θέση με το τοπωνύμιο «Τρικλάριον όρος» των Δήμων  Καστοριάς και Νεστορίου του Ν. Καστοριάς και Δήμου Πρεσπών του Ν. Φλώρινας,  στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». 
Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  κ.  Δημήτριος Αλβανός.
Θέμα  12ο: Έγκριση δωρεάς μηχανήματος στον Δήμο Κοζάνης. 
Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΚοΪμτσίδης Νικόλαος 
Θέμα  13ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της «Έρευνα και προτάσεις για την εμφάνιση ρωγμώσεων στην ΤΚ Βαλτονέρων του Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας»
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης
Θέμα  14ο: Χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2014 της Περιφερειακής Ενότητας    Καστοριάς
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  15ο: Έγκριση Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  16: Έγκριση Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  17ο: Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014 της Περιφερειακής Ενότητας    Καστοριάς
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  18ο: Έγκριση απασχόλησης πέντε μαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Καστοριάς    στις Υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  19ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς που αφορά στο έργο «Αποκατάσταση στέγης αμιάντου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
ΘΕΜΑ 20: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Φλώρινας, για την εκτέλεση υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια του ενταγμένου έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» της διευθέτησης τμήματος του υδατορέματος του «Γκιόλε».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  21ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων 
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  22ο: Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων 2014 χρηματοδοτούμενων από το ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντων ετών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  23ο: Έγκριση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για το 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  24ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης και ΑΝΚΟ με θέμα: «Ανανέωση και παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος Περιβαλλοντικών Όρων των έργων: Κατασκευή Φράγματος Μεσόβουνου και Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσόβουνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  25ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων – ατόμων με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  26ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  27ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρινής –Αγίου Δημητρίου- Ρυακίου- Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  28ο: Ένταξη, απένταξη και τροποποίησεις ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2007-2011.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα  29ο:Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2014.
Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή.
Θέμα  30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ 014/2014  απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή.
Θέμα  31ο: Έγκριση της υπ’αριθμ 015/2014  απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
  Γεώργιος Παπαδόπουλος
Πίνακας Αποδεκτών:
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ANKO A.E.
ΜΜΕ
Κοινοποίηση: 
Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 501 00 Κοζάνη,    18 Φεβρουαρίου 2014
Τηλέφωνο : 24610 52620 Αρ. Πρωτ. 230 
Fax : 24610 52622
Email             : [email protected]
Προς: 1.Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  
   κ. Γιώργο Δακή 
2. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών 
    κ.  Γεώργιο Δασταμάνη
3. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
    κ.  Δημήτριο Σαββόπουλο
4. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
    κ.  Ιωάννη Σόκουτη
5. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
    κ.  Δημήτριο Ηλιάδη
6.Τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
    Μακεδονίας :
1.   Αντωνιάδη Ιωάννη
16. Μιχαηλίδη Κυριάκο
2.   Πλακεντά Παναγιώτη
17. Οικονομίδου Φιλαρέτη
3.   Νίκου Αντώνιο
18. Χαρούμενο Πασχάλη
4.   Σβώλη Γεώργιο
19. Τζιώτζη Απόστολο
5.   Μαργαρίτη Γεώργιο
20. Χατζηζήση Αλέξανδρο
6.   Τσανακτσίδη Γεώργιο
21. Ευαγγέλου Χρήστο 
7.   Στεφανίδη Ιωάννη
22. Κιοσέ Ιωάννη 
8.   Αποστολίδου Κυριακή
23. Αποστολίδη Κωνσταντίνο 
9.   Γκερεχτέ Λάζαρο
24. Ταλίδη Φιλώτα 
10. Κοσματόπουλο Αθανάσιο
25. Γιώσκο Νικόλαο 
11. Τσότσο Παύλο
26. Γιάτσιο Ιωάννη 
12. Τοπαλίδη Στέφανο
27. Εμμανουηλίδη Δημήτριο 
13. Πάτρα Βασίλειο
28. Αδάμο Ματθαίο
14. Γιαννάκη Βασίλειο
29. Τσακνάκη Μαρία
15. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
30. Χάτσιο Ιωάννη 
31. Παπαϊορδανίδη Ιωάννη
41. Δούφλια Αγλαΐα
32. Σπόντη Ελισάβετ
42. Κατσαούνη Νικόλαο
33. Ναούμ Χρίστο
43.  Σημανδράκο Ευάγγελο
34. Ψευτoγκά Δημήτριο
44. Κουρέλλα Σωκράτη
35.  Κιοσέ Απόστολο
45. Παπαδόπουλο Ιωάννη
36. Σαμαρά Νικόλαο
46. Γεωργακόπουλο Κωνσταντίνο
37. Μεντεσίδου – Πινίδου Ελένη
47. Βογιατζή Εμμανουήλ 
38. Κούτσιανο Βασίλειο
48. Χόλμπα Αντωνία
39. Θεοδωρίδη Παναγιώτη 
49. Κύρινα Αντώνιο
40. Αδαμίδη Γεώργιο
50. Αλτίνη Παύλο
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια