ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τα μισθωτήρια συμβόλαια  αγροτεμαχίων υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά καθώς  ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων.
  • Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.
  • Μισθώσεις για αγροτικές/γεωργικές εκτάσεις έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής σε περίπτωση που πρόκειται για αρχική μίσθωση  ή υπεκμισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου ή τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου. Ισχύει για όλες τις μισθώσεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2014 και όχι για τις προηγούμενες χρονιές.
  • Η διαδικασία της δήλωσης των στοιχείων της μίσθωσης γίνεται με την κάτωθι διαδικασία:1) Εισαγωγή στο TAXISNET με χρήση των προσωπικών κωδικών.
              2) Επιλογή «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» και   συμπλήρωση των στοιχείων της εκμίσθωσης.
3) Αποθήκευση 
4) Οριστικοποίηση με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία.
5) Εκτύπωση της σχετικής απόδειξης υποβολής.
  • Χρόνος υποβολή: Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή από τον εκμισθωτή το σύστημα θα στείλει σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές) ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο  TAXISNET. Οι τελευταίοι πρέπει στη συνέχεια είτε να επιβεβαιώσουν και να αποδεχθούν τη δήλωση πατώντας το πεδίο ΑΠΟΔΟΧΗ ή σε διαφορετική περίπτωση να πατήσουν ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗ, η οποία λογίζεται σαν άρνηση αποδοχής.

Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών μπορείτε ανά πάσα στιγμή μέσα από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων να δείτε τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχετε υποβάλει καθώς και να  εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια