Προκήρυξη Αγώνων Α΄ Φάσης Λυκείων Νομού Καστοριάς (πρόγραμμα)

Αρχική » Διάφορα » Προκήρυξη Αγώνων Α΄ Φάσης Λυκείων Νομού Καστοριάς (πρόγραμμα)

Προκήρυξη Αγώνων Α΄ Φάσης Λυκείων Νομού Καστοριάς (πρόγραμμα)
Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Καστοριάς, έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργική Απόφαση «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δ/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης (ΦΕΚ 1497/ τΒ΄/ 1-11-2005) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1755/ Γ4/ 9-1-2006 (ΦΕΚ 16/ τ.Β΄ /13-1-2006) και 132571/ Γ4/ 8-12-2006 (ΦΕΚ 1830/ τ. Β΄/ 14-12-2006) Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και με την ΚΥΑ 2/ 62978/0022/19-12-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1870/ τ.Β΄/ 30-12-2005 και ΦΕΚ 200/ τ. Β΄ / 13-2-2006 «Διόρθωση σφαλμάτων»).
  2. Το αριθ. Γ4/20758/13-02-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. – Δ/νση Φυσικής Αγωγής.
  3. Την αριθμ. 4971/21-11-2013Απόφαση της Περ. Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων.
  4. Τις δηλώσεις των συμμετεχόντων σχολείων ανά άθλημα.
  5. Την αριθμ. Πράξη 4η /14-02-2014 της ΟΕΣΑ νομού Καστοριάς με θέμα : «Προκήρυξη αγώνων Α΄ Φάσης Λυκείων νομού Καστοριάς»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 Την Α΄ Φάση των αγώνων Λυκείων στην Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των αγώνων που σας επισυνάπτουμε.
Συνημμένα

Download this file (organogr .xls)Πρόγραμμα[ ]173 kB
Download this file (prokirixi.doc)Προκήρυξη[ ]50 kB
dide.kas.sch.gr
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια