Καστοριά: Υπόγεια οδική σήραγγα από το Γηροκομείο μέχρι το γήπεδο στη Χλόη! (αναλυτικό ρεπορτάζ)

Αρχική » Διάφορα » Καστοριά: Υπόγεια οδική σήραγγα από το Γηροκομείο μέχρι το γήπεδο στη Χλόη! (αναλυτικό ρεπορτάζ)

Η δημιουργία μιας υπόγειας οδικής σήραγγας η οποία  θα ξεκινάει από την περιοχή του Γηροκομείου και θα καταλήγει στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου (ΕΑΚ)  με σκοπό την  επίλυση του κυκλοφοριακού
προβλήματος που υπάρχει στο κέντρο της πόλης, η ανάδειξη και ανάπτυξη
του

ιστορικού κέντρου  και η δημιουργία  δυο νέων, περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων, στη Β’ φάση του Γενικού Πολεοδομικού  Σχεδίου της πόλης
της Καστοριάς.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το παρουσίασαν τα μέλη της  ομάδας που
ανέλαβε την εκπόνησή του, στη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου
Καστοριάς που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  31 Ιανουαρίου. Μέσα από
αυτό, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί η Καστοριά τα επόμενα 30  χρόνια.

Προσδιορίζονται επίσης,  οι κατευθύνσεις της  χωρικής οργάνωσης της
Καστοριάς καθορίζονται τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη
την  έκταση του  Δήμου, προσδιορίζονται οι περιοχές ειδικής  προστασίας,
υποδεικνύονται οι  ζώνες παραγωγικών  δραστηριοτήτων, χαράσσονται
κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς
πολεοδόμηση   οικιστικών  υποδοχέων  και τέλος προσδιορίζονται οι
περιοχές εφαρμογής του μηχανισμού αναπλάσεων.

Η πρόταση  βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη η οποία  περιλαμβάνει 
τρεις άξονες:  την οικονομική  ανάπτυξη, την κοινωνική  δικαιοσύνη και  
την περιβαλλοντική προστασία, καθώς και τους υποάξονες:   ισόρροπη,
πολυκεντρική ανάπτυξη της περιφέρειας, ισότητα  στη  σχέση πόλης-
υπαίθρου,  ισότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στα δίκτυα ενέργειας,
μεταφορών, επικοινωνιών  και η συνετή διαχείριση των πόρων του  φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Ο πρώην Δήμος Καστοριάς αποτελείται από τρεις ζώνες. Την
προστατευόμενη  ζώνη της λίμνης  η οποία ενσωματώνεται στον πολεοδομικό
σχεδιασμό, τη ζώνη των οικιστικών δραστηριοτήτων,  δηλαδή αυτό που
ξέραμε μέχρι σήμερα  σαν πόλη της Καστοριάς μαζί με τις επεκτάσεις σε
μια  ζώνη η οποία φτάνει μέχρι την νοητή οριογραμμή καμπύλη 700 μέτρων
και στη συνέχεια, την ευρύτερη αγροτική  ζώνη μαζί με τις  δασικές
εκτάσεις.

Το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται το όραμα για τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό της πόλης της Καστοριάς, είναι  η δημιουργία  ενός 
πολυκεντρικού  συστήματος  το οποίο θα  έχει σαν εμβληματικό, συμβολικό ,
ιστορικό κέντρο το παραδοσιακό κέντρο  της Καστοριάς το οποίο 
διαχέεται στην παλιά πόλη.  Ταυτόχρονα  όμως, θέλουμε να δημιουργήσουμε
και δυο νέα κέντρα με  μια λογική δικαιοσύνης  βορρά- νότου   ένα κέντρο
έξω από τα σημερινά όρια της περιοχής Φουντουκλή, στο οποίο θα
εγκατασταθούν κεντρικές λειτουργίες και ένα κέντρο νότια στη σύνδεση της
πόλης της Καστοριάς με τους Μανιάκους και  βέβαια τον  κάθετο  άξονα 
της Εγνατίας», τονίστηκε στην  παρουσίαση.

Σύμφωνα με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η εδαφική  έκταση της πόλης της Καστοριάς, αυξάνεται  κατά  68%.

«Η πόλη της Καστοριάς  για λόγους  ιστορικούς και   πολιτιστικούς, 
κατά την πάροδο των αιώνων αλλά και των περασμένων  δεκαετιών, είχε
αναπτυχθεί σε έναν πολύ συγκεκριμένο  χώρο. Εμείς τώρα θέλουμε να την
ανοίξουμε την Καστοριά. Θέλουμε να της  δώσουμε φτερά να προχωρήσει και
προς τα βόρεια και προς τα νότια. Οι λόγοι είναι δυο. Ο ένας είναι ο
έλεγχος της αυθόρμητης της  χωρίς οργάνωση οικιστικής ανάπτυξης κατά
μήκος των οδικών αξόνων και ταυτόχρονα, να δώσουμε τις κατάλληλες
υποδομές, ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να αναπτύξουν τις
οικιστικές και τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους.

Αυτή τη στιγμή η πρόταση του  ΓΠΣ είναι ιδιαίτερα  γενναιόδωρη.
Αναπτύσσονται επεκτάσεις οι οποίες αντιστοιχούν  σχεδόν στα δυο τρίτα
του  υφιστάμενου  σχεδίου πόλης. Δηλαδή η Καστοριά πολλαπλασιάζεται
κατά  68%. Είναι μια επέκταση που ίσως θα είναι και η μεγαλύτερη η
οποία  δίνεται σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας .

Ουσιαστικά μιλάμε για δυο πολύ μεγάλες επεκτάσεις  βόρεια και νότια. 
Η νότια επέκταση έχει  σχεδόν 75 εκτάρια η βόρεια  146 και υπάρχουν και
ορισμένες  ενδιάμεσες, με ίσως πιο ενδιαφέρουσα, αυτή η οποία βρίσκεται
πέριξ του σημερινού κέντρου και προσαρμόζουμε  κάπως και τα πρώην όρια 
που αφορούν στους οικισμούς Αποσκέπου και Κεφαλαρίου.

Πλέον η πόλη εξετάζεται ως σύνολο και όχι αποκομμένη από την ύπαιθρο,
ενσωματώνονται οι οικισμοί  Κεφαλαρίου και Αποσκέπου, φροντίζεται πάρα
πολύ ο σεβασμός απέναντι στο φυσικό περιβάλλον  και τονίζεται ιδιαίτερα η
διάσταση της οικολογικής ισορροπίας, προβλέπονται θέσεις  για
χωροθέτηση ξενοδοχειακών μονάδων , σχολικών  μονάδων, αθλητικών μονάδων,
επαγγελματικών  δραστηριοτήτων ( μετά το Φουντουκλή) , προτείνεται η
δημιουργία νέων μεταφορικών υποδομών και ταυτόχρονα δημιουργούμε δυο
ιδιαίτερα κρίσιμες ζώνες. Για να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε την παλιά
πόλη για να μπορέσει να αναπτυχθεί, να αναπλαστεί, δημιουργούμε δυο 
ζώνες. Η μια είναι η ζώνη ανάπλασης και η άλλη η ζώνη μεταφοράς
συντελεστή. Αυτές είναι πολεοδομικές ρυθμίσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν
σε επόμενα στάδια πολεοδομικού σχεδιασμού», επισήμαναν τα μέλη της
μελετητικής ομάδας.

«Ουσιαστικά οριοθετούμε τα όρια και προσδιορίζουμε μέσα από
κανονιστικές διατάξεις τους χώρους που  μπορεί να αναπτυχθεί  η πόλη 
της Καστοριάς. Προσδιορίζουμε και το επιχειρηματικό κομμάτι και  η
ανάπτυξη τουριστικών  υποδομών. Πρόκειται  για ένα μεγαλόπνοο σχέδιο», υπογράμμισε στις  δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της παρουσίασης, ο Αντιδήμαρχος Ποιότητα Ζωής  Χρήστος Παρχαρίδης.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καστοριάς  βασίζεται  στο
προηγούμενο πολεοδομικό σχέδιο το οποίο είχε εκπονηθεί στα τέλη της 
δεκαετίας του  ΄80 η  Α΄  φάση είχε  γίνει πριν από  μια δεκαετία  και
τώρα ολοκληρώθηκε η Β΄φάση. Αναμένεται μέσα στα επόμενα  χρόνια η
τελική  φάση του  σχεδίου η οποία  αφορά όπως ανέφεραν οι μελετητές
πληθυσμό  30.000 κατοίκων.

Η Β΄φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Καστοριάς
ψηφίστηκε ομόφωνα από το  Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, οι μελετητές
πρότειναν στον Δήμο μέσα στην επόμενη πενταετία να εκπονήσει ένα  σχέδιο
το οποίο θα αφορά στον διευρυμένο Δήμο Καστοριάς , αφού η συγκεκριμένη
μελέτη έγινε σύμφωνα με τα δεδομένα των πρώην καποδιστριακών Δήμων.

Ελένη Ψωμαδάκη

Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια