Δήμος Καστοριάς: 6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής – 12 τα θέματα που θα συζητηθούν

Αρχική » Διάφορα » Δήμος Καστοριάς: 6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής – 12 τα θέματα που θα συζητηθούν

Δήμος Καστοριάς: 6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής – 12 τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο Δημάρχου) για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.    Αποδέσμευση και ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2013

2.    Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας ( υπόθεση Καραβελιά)

3.    Διορισμός ή μη νομικού σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 132/09
προγενέστερης απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής επί αιτήσεως ακυρώσεως
της Σοφίας Ζέρβα (μετά την 1057/10 παραπεμπτική απόφαση του Δ/κου
Εφετείου Θεσσαλονίκης ) κατά της υπ΄ αριθμ. 242/2007 ταμειακής βεβαίωσης
, ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κοζάνης

4.    Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 37/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Τσιότση Παύλου κατά Δήμου)

5.    Απάντηση ή μη στην από 31-1-2014 εξώδικη όχληση – διαμαρτυρία της Ελευθερίας Μαρματάκη

6.    Διορισμός ή μη δικηγόρου στην υπ’ αριθμ. 44/2012 αγωγή της
Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΝΤΥΞ ΑΤΕ» κατά του Δήμου
Καστοριάς, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς

7.    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.168/2013 αποφάσεως της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου (καθορισμός οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως
προσκυρωμένων τμημάτων στην ιδιοκτησία Μπάγγου Χρήστου και Σκρέκα
Ιωάννας)

8.    Αίτηση επανεξέτασης του αριθμού των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής χρεών

9.    Εξέταση ένστασης της εταιρείας Δ.Φ. Σαραντόπουλος Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε.
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια δύο αναρροφητικών
σαρώθρων

10.    Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, στην Τ.Κ. Μαυροχωρίου

11.    Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Αυγής

12.    Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Καστοριάς
Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια