Οι πίνακες κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών – Αναλυτικά τα ονόματα και οι φορείς υποδοχής

Αρχική » Διάφορα » Οι πίνακες κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών – Αναλυτικά τα ονόματα και οι φορείς υποδοχής

Τους πίνακες κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ. 
Οι πίνακες στάλθηκαν στο Αρχηγείο της Αστυνομίας. Πρόκειται για Αλφαβητικό Πίνακα και Πίνακες Ανά Φορέα Προέλευσης των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν εκδηλώσει

ενδιαφέρον για τη μετάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 6000/2/234-γ΄ Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω διαβιβασθέντες Πίνακες θα κληθούν με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995 (ΦΕΚ 1/Α/10-1-1995).
Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω εξέτασης θα αποσταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. Αλφαβητικός Πίνακας των υπαλλήλων με τη σχετική ένδειξη της καταλληλότητας ή μη αυτών στις ως άνω διαδικασίες, προκειμένου το Α.Σ.Ε.Π. να προβεί στην κατάρτιση των Πινάκων Κατάταξης και Διάθεσης Υπαλλήλων, τους οποίους και θα διαβιβάσει στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ονόματα.

news.gr
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια