ΚΑΣΤΟΡΙΑ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 9 1 2014

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 9 1 2014

  Έχοντας υπόψη:
1.Τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.
Τo γεγονός ότι  επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο
Δήμο μας .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε
Ι:

    Οι
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Καλλικρατικού
Δήμου Καστοριάς να ξεκινήσουν την λειτουργία τους την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014, στις 10:00, λόγω των δυσμενών καιρικών
συνθηκών που επικρατούν στο Δήμο Καστοριάς.
                                                                    Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                       
1.Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
2.Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση

Εμμανουήλ
Χατζησυμεωνίδης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια