ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Δημοσιοποίηση 2ης Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης του Προγράμματος Εγκατάστασης Νέων Αγροτών, έτους 2014

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Δημοσιοποίηση 2ης Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης του Προγράμματος Εγκατάστασης Νέων Αγροτών, έτους 2014

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής γνωστοποιείται ότι  δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας, του

Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος «ΠΑΑ» 2007-2013, «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα πρέπει να ετοιμάσουν φάκελο υποψηφιότητας, τον οποίο θα συντάξει και θα υπογράψει Γεωτεχνικός ή Τεχνολόγος Γεωπονίας. Ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία θα πρέπει να υποβληθεί σε δυο αντίγραφα  (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο) από τις 18 Μαρτίου 2014 έως 16 Μαΐου 2014, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ως αποδεικτικό υποβολής,  στη Διέυθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Διοικητήριο ΠΕ Καστοριάς, 1ος όροφος).
Για περαιτέρω  πληροφόρηση και ενημερωτικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, κ. Μπέης Ελευθέριος, τηλ. 24673 50251. Aναλυτική περιγραφή του μέτρου και έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( HYPERLINK “http://www.minagric.gr” www.minagric.gr και  HYPERLINK “http://www.agrotikianaptixi.gr” www.agrotikianaptixi.gr) και τους Γεωτεχνικούς που θα ετοιμάσουν τους φακέλους.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 521 00▪ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ▪ ΤΗΛ.(24673)50216, FAX(24670) 50350▪e-mail: [email protected]

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια