ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρχική » Διάφορα » ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Καστοριάς στα πλαίσια υλοποίησης των έργων υποδομής που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη, 03/12/2013, διεξήγαγε το διαγωνισμό του παρακάτω έργου: 

Βελτίωση ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Καστοριάς, συνολικού π/υ 1.980.000,00€
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
 • Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας πέντε (5) συνολικά αντλιοστασίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, τα οποία καταλήγουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Καστοριάς. Ειδικότερα περιλαμβάνονται εργασίες αναδιαρρύθμισης – βελτίωσης υφιστάμενων ανωδομών καθώς και υπόγειων κτιριακών εγκαταστάσεων (διαμόρφωση υγρού και ξηρού φρέατος και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας), κατασκευής των απαραίτητων βοηθητικών κτιρίων με ταυτόχρονη καθαίρεση υφιστάμενων μη λειτουργικών κτισμάτων και αντικατάστασης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλητικά συγκροτήματα, καταθλιπτικοί αγωγοί, δικλείδες ελέγχου, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί κ.λπ.).
 • Επίσης τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας τεσσάρων (4) συνολικά αντλιοστασίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των πρώην Δήμων Μακεδνών και Βιτσίου, τα οποία καταλήγουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Καστοριάς μεταξύ των οικισμών Δισπηλιού και Αμπελοκήπων στην περιοχή «Γκιόλι». Ειδικότερα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναδιαρρύθμισης και αντικατάστασης Η/Μ εξοπλισμού σε δύο (2) υφιστάμενα αντλιοστάσια ακαθάρτων του πρώην δήμου Μακεδνών (αντλιοστάσια Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου), καθώς και η κατασκευή δυο νέων αντλιοστασίων στα όρια του πρώην δήμου Βιτσίου, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Τοιχιού – Μεταμόρφωσης και Φωτεινής. Από τα όρια του οικισμού Φωτεινής μέχρι το νέο αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί νέος κεντρικός αποχετευτικός αγωγός μήκους 1086 μέτρων.
Είναι φανερό ότι η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της ενσωμάτωσης (incorporation / integration) ουσιαστικών και αποτελεσματικών δράσεων και ενεργειών στις ασκούμενες πολιτικές που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα αποτελέσουν το αναπτυξιακό εκείνο υπόβαθρο για περαιτέρω ανάπτυξη.
Με την έγκριση και υλοποίηση των παραπάνω έργων ολοκληρώνεται επιτυχώς ο σχεδιασμός και προγραμματισμός που έκανε η Δημοτική αρχή όσο αφορά έργα αποχετευτικών δικτύων κατά το έτος 2011. Εντάχθηκαν συνολικά έργα αποχετευτικών δικτύων συνολικού Π/Υ περίπου 23.000.000,00 € στο ΕΣΠΑ τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα και  ικανοποιούν πάγια αιτήματα των δημοτών των αντίστοιχων δημοτικών διαμερισμάτων συνεισφέροντας τα μέγιστα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι τα εν λόγω έργα, πέραν της προφανής ουσιαστικής αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών, συμβάλλουν τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων καθότι εξαπλώνονται:
 • Σε παραλίμνιες δημοτικές ενότητες:
  • Δημοτική Ενότητα Αγ. Αναργύρων: Αποχετευτικά δίκτυα Κορησού, Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου, Σταυροποτάμου, συνολικού Π/Υ 9.300.000,00€ περίπου
  • Παραλίμνια αντλιοστάσια: Καστοριάς, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Τοιχιού-Μεταμόρφωσης, Φωτεινής, συνολικού Π/Υ 1.970.000,00€, περίπου
Τα έργα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς.
 • Σε παραποτάμιες Δημοτικές Ενότητες:
  • Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας: Αποχετευτικό δίκτυο Καλοχωρίου, Αγωγός Μεταφοράς Μεσοποταμίας, Αποχετευτικό δίκτυο Κολοκυνθούς, Αγωγός Μεταφοράς Κολοκυνθούς-Μανιάκων, Εκσυγχρονισμός Αντλιοστασίων Μανιάκων, συνολικού Π/Υ  7.000.000,00€,  περίπου
  • Δημοτική Ενότητα Αγ. Τριάδα: Αγωγός Μεταφοράς Πενταβρύσου-Χιλιοδένδρου, Αποχετευτικό δίκτυο Τσάκωνης, Αγωγός Μεταφοράς Τσάκωνης-Μανιάκων, συνολικού Π/Υ 3.120.000,00€, περίπου
  • Αποχέτευση περιοχής αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Αγίας Τριάδας, , συνολικού Π/Υ 553.000,00€, περίπου
Τα έργα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα.
Ο προγραμματισμός μεγαλόπνοων έργων μέσα από το ΕΣΠΑ που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση της ποιότητας των Δημοτών αρχίζει να αποδίδει καρπούς, ενώ ο σχεδιασμός και η έντονη προσπάθεια που καταβάλλεται αρχίζει να κεφαλαιοποιείται και να μετουσιώνεται σε  εγκρίσεις και σε δημοπρατήσεις έργων. 

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια