Η ΔΕΥΑΚ αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες ( ε, έρχονται και εκλογές.)

Αρχική » Διάφορα » Η ΔΕΥΑΚ αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες ( ε, έρχονται και εκλογές.)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, για την εκπλήρωση του σκοπού της στο πλαίσιο του διευρυμένου ρόλου της ως αποκλειστικού διαχειριστή των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καστοριάς, προτίθεται να αναθέσει στο προσεχές έτος 2014 συγκεκριμένες εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι εργασίες που προβλέπεται να ανατεθούν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες
α/α Εργασίες (παροχές υπηρεσίας)

1 Νομικού Συμβούλου

2 Οικονομολόγου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

3 Λογιστή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

4 Μηχανογράφησης – Υποστήριξης Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Έκδοσης Λογαριασμών

5 Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση – Αποστολή Λογαριασμών Κατανάλωσης Νερού

6 Είσπραξη Λογαριασμών Κατανάλωσης Νερού

7 Συντήρησης – Βελτιώσεων δικτύου Η/Υ

8 Ασφάλισης οχημάτων

9 Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων

10 Κινητής Τηλεφωνίας – Επικοινωνία

Α. Τεχνικές Υπηρεσίες
α/α Εργασίες (παροχές υπηρεσίας)

1 Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

2 Επισκευών βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

3 Επισκευών δομικών στοιχείων αντλιοστασίων και δεξαμενών

4 Αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων

5 Συντήρησης – καθαρισμού, περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών, αντλιοστασίων , Ε.Ε.Λ.

6 Συντήρησης παροχών ύδρευσης και υδρομετρητών

7 Καθαρισμού – απολύμανσης πηγών, φρεατίων και δεξαμενών ύδρευσης

8 Καθαρισμού αντλιοστασίων λυμάτων

9 Αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου

10 Επίβλεψης Λειτουργίας και Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων

11 Επισκευών Η/Μ εγκαταστάσεων

12 Επισκευών – συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων

13 Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

14 Παρακολούθησης της χλωρίωσης του πόσιμου νερού – Χλωριοσυγκρίσεις

15 Αναλύσεων δειγμάτων σε διαπιστευμένα εργαστήρια

16 Καθαριότητας κτιρίων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προσόντα ή την ικανότητα και την εμπειρία να παρέχουν τις υπηρεσίες, που επιγραμματικά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα να προσκομίσουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ στην Μεσοποταμία Καστοριάς αίτηση – δήλωση συνεργασίας συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών , πιστοποιητικά εμπειρίας και ότι άλλο κατά περίπτωση αναδεικνύει την ικανότητα και την φερεγγυότητά τους για την ανάληψη μιας εργασίας.

Οι αιτήσεις και τα στοιχεία που θα κατατεθούν, θα φυλάσσονται στην ΔΕΥΑΚ και σε κάθε ανάθεση εργασίας για το έτος 2014 θα καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα, την ικανότητα και την εμπειρία να υποβάλλουν προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες – παροχές υπηρεσίας, όπως προδιαγραφές, συμβατικές υποχρεώσεις κλπ θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ στη Μεσοποταμία – τηλ. 24670 27493, 2467027495. Υπεύθυνος Παν. Διαμαντόπουλος – Διευθυντής 24670 21462.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ

Π. Διαμαντόπουλος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια