Μετά τις «καμπάνες» από την Ευρώπη έρχονται φθηνότερα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Αρχική » Διάφορα » Μετά τις «καμπάνες» από την Ευρώπη έρχονται φθηνότερα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Eπρεπε να πέσουν οι «καμπάνες» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπερφορολόγηση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για να αποφασίσει το ελληνικό Κράτος, να προσαρμόσει στα κοινοτικά δεδομένα, τον τρόπο υπολογισμού των Τελών Ταξινόμησης. Σύμφωνα
με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, ουσιαστικά η απομείωση λόγω παλαιότητας θα υπολογίζεται ανά εξάμηνο αλλά επιπλέον θα προβλεφθεί και ειδικός συντελεστής περαιτέρω απομείωσης λόγω χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα ποσοστά απομείωσης ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου και ανά κατηγορία αμαξώματος. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των ποσοστών των ενδιάμεσων μηνών καθορίζονται με την εν λόγω απόφαση. Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση. Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις 15.000. Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

Επιπλέον, μια ακόμα διάταξη που φέρνει ελάφρυνση στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προβλέπει ότι ο φόρος πολυτελείας δεν επιβάλλεται σε κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων.

Αίσθηση προκαλεί, εν τω μεταξύ, η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ 13% και στη παράδοση καφέ και λοιπών ροφημάτων, καθώς αφενός έρχεται με σημαντική καθυστέρηση αφετέρου εισάγεται στη σκιά των πιέσεων από τη Τρόικα για πρόωρο απολογισμό της απόδοσης του μέτρου εν γένει.
Γιώργος Παππούς ΙΕΦΙΜΕΡΙΔΑ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια