Αξιολογώντας δεξιότητες από το νηπιαγωγείο

Αρχική » Διάφορα » Αξιολογώντας δεξιότητες από το νηπιαγωγείο

Αξιολογώντας δεξιότητες από το νηπιαγωγείο

Συνέντευξη με την ΑΣΗΜΙΝΑ ΡΑΛΛΗ
Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΥΣΗ [email protected]
Μια σταθμισμένη διαδικασία ανιχνευτικού ελέγχου, n οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς στα νηπιαγωγεία με σκοπό τον εντοπισμό των παιδιών που ανήκουν σε ομάδεs υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και την αξιολόγηση τηs μαθησιακήs τoυs προόδου.

«Παίρνοντας μια σελίδα θα βάλω σ’ ευθείες το φως» ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣΕπίσης, αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για την ομαδοποίηση παιδιών, με βάση τις μαθησιακέs τoυs δυνατότητεs, εάν κρίνεται απαραίτητη από τον εκπαιδευτικό προσχολικήs ηλικίαs. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται έγκαιρα ο εντοπισμόs των γνωστικών περιοχών στις οποίες το κάθε παιδί παρουσιάζει δυσκολίεs ή ελλείμματα και διευκολύνεται n ειδική εξατομικευμένη ή ομαδική παρέμβαση προς όφελοs των παιδιών και της μαθησιακήs διαδικασίαs στη σχολική αυτή βαθμίδα. «Κλίμακα αξιολόγησης δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας» των πανεπιστημιακών, Ασημίνας Ράλλη και Αικατερίνης Μαριδάκη-Κασσωτάκη, εκδόσεις Διάδραση. 

– Είστε καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας;
«Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μακρά θητεία ως σχολική ψυχολόγος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εχω οργανώσει και έχω συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια για παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης των παιδιών. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα που αφορούν στη γλωσσική ανάπτυξη και στις γλωσσικές δυσκολίες, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και τις σημασιολογικές αναπαραστάσεις, στην ανάδυση σημειογραφιών και στις εφαρμογές τους στο χώρο της εκπαίδευσης».
– Η κλίμακα αξιολόγησηs;
«Αφορά δεξιότητες παιδιών προσχολικήs ηλικίας. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν επαρκή εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τόσο οι νηπιαγωγοί όσο και οι σχολικοί ψυχολόγοι για να παρακολουθήσουν τη μαθησιακή πρόοδο των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Πρόσφατα, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Κατερίνα Μαριδάκη-Κασσωτάκη τη σχεδιάσαμε και τη δημιουργήσαμε».
– Τι ανιχνεύει;
«Προσδιορίζει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται βασικές δεξιότητες παιδιών 5-6 ετών σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Παρέχει μια εστιασμένη βάση για εκτίμηση των παιδιών μέσω της παρατήρησης. Από αυτή την εκτίμηση προκύπτουν ατομικά προφίλ επιδόσεων στις γλωσσικές, μαθηματικές, κοινωνικές, κινητικές δεξιότητες, καθώς και στις δεξιότητες αυτονομίας στη μάθηση. Η εκτίμηση των γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων βασίζεται στους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαίσιου Προγραμμάτων Σπουδών· οι κοινωνικές δεξιότητες αξιολογούνται σε σχέση με την ακρόαση, τη συζήτηση, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, τη συμμόρφωση και τη συνεργασία· οι κινητικές δεξιότητες αξιολογούνται σε σχέση με τη σωματογνωσία, την αμφιπλευρικότητα και την αντίληψη ρυθμού, ενώ οι δεξιότητες αυτονομίας στη μάθηση σε σχέση με τη συγκέντρωση προσοχής, την αυτοεξυπηρέτηση και την ανάληψη πρωτοβουλιών».
– Το ατομικό προφίλ;
«Αυτό που προκύπτει περιγράφει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τού κάθε παιδιού, το οποίο μπορεί να συσχετιστεί επίσης με την επίδοσή του στην τάξη ή στο σχολείο και να συμβάλει στον εντοπισμό εκείνων των περιοχών όπου ειδική εξατομικευμένη ή ομαδική παρέμβαση μπορεί να είναι κατάλληλη».
– Πώς χρησιμοποείται;
«Από τους νηπιαγωγούς ως ψυχοπαιδαγωγικό εργαλείο στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής των δεξιοτήτων των παιδιών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό του επιπέδου ανάπτυξης ενός παιδιού ως προς τους συγκεκριμένους τομείς, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του στον εντοπισμό των τομέων στους οποίους το παιδί έχει ανάγκη από υποστηρικτική παρέμβαση ή περαιτέρω αξιολόγηση και παραπομπή σε ειδικό ή από ειδική αγωγή. Επίσης χρησιμοποιείται από ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους ως εργαλείο αξιολόγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών».
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια