Δήμος Καστοριάς: Έργα σε Σπηλιά του Δράκου και στον Σκαλόδρομου Σταυρού

Αρχική » Διάφορα » Δήμος Καστοριάς: Έργα σε Σπηλιά του Δράκου και στον Σκαλόδρομου Σταυρού

Δήμος Καστοριάς: Έργα σε Σπηλιά του Δράκου και στον Σκαλόδρομου Σταυρού
Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες των παρακάτω έργων:
  1. 1.       «Χώρος υποδοχής Σπηλαίου Δράκου», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 €.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 26/03/2013 και η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο

Τεχνική Εταιρεία έγινε την Τρίτη 10/09/2013.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή κτιρίου χώρου υποδοχής της σπηλιάς του δράκου απαραίτητου για τη λειτουργία και συμπλήρωση της υποδομής του περιβάλλοντα χώρου του Σπηλαίου.
Περιλαμβάνεται η ανακατασκευή του υφιστάμενου παλαιού κτίσματος εμβαδού 34,50 τ.μ το οποίο προορίζεται να στεγάσει στο ισόγειο τις κουζινικές εγκαταστάσεις και μια μικρή αποθήκη κάτω από το κλιμακοστάσιο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ενώ ο όροφος και η προσθήκη:
  • · προς τη ΒΔ πλευρά του παλαιού κτίσματος μεσολαβούντος ενός μικρού προθαλάμου, εμβαδού 17,50 τ.μ αποτελεί την κύρια είσοδο στον χώρο και περιλαμβάνει και του χώρους υγιεινής. Ο κύριος χώρος υποδοχής στην συνέχεια του προθαλάμου εμβαδού 74τ.μ προορίζεται να στεγάσει περίπου 60 καθήμενους.
  • · Β του παλαιού κτίσματος προκειμένου να δημιουργηθεί κλιμακοστάσιο ανόδου στον όροφο.
Το σπήλαιο Δράκου Καστοριάς έχει δεχτεί από τον άνοιγμά του στο κοινό, περισσότερους από 60.000 επισκέπτες. Ο χώρος υποδοχής θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες κατά τον χρόνο αναμονής τους για την επίσκεψη του Σπηλαίου, η οποία για λόγους προστασίας του οικοσυστήματος του σπηλαίου, γίνεται με ολιγομελείς ομάδες, λαμβανομένων υπόψη και των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.
Η κατασκευή κτιρίου χώρου υποδοχής της σπηλιάς του δράκου κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία και συμπλήρωση της υποδομής του περιβάλλοντα χώρου του Σπηλαίου της πόλης Καστοριάς.
Το παραπάνω έργο συμβάλλει τα μέγιστα στην αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.
Συμβατικός Χρόνος Υλοποίησης: 12 Μήνες
  1. «Βελτίωση σκαλόδρομου «Σταυρού» παραδοσιακού τμήματος πόλης Καστοριάς»,συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 €.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19/03/2013 και η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία έγινε την Τρίτη 10/09/2013.
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου σκαλόδρομου στην περιοχή του «Σταυρού» σε παραδοσιακό τμήμα της Πόλης της Καστοριάς και του όμορου κοινόχρηστου χώρου της περιοχής. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
ü  Καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα της υπάρχουσας σκάλας και του υπάρχοντος αμφιθεάτρου,
ü  Εκσκαφή τάφρου τοποθέτησης αγωγού όμβριων,
ü  Κατασκευή νέας σκάλας στη θέση της παλιά με νέα βελτιωμένη μηκοτομή,
ü  Κατασκευή αμφιθεάτρου με όμορη σκάλα στα βόρεια που συνδέει την παραλία με την ομόνοια,
ü  Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η βελτίωση προσβασιμότητας στην περιοχή του «Σταυρού» της πόλης της Καστοριάς, με την αναβάθμιση των βασικών τεχνικών υποδομών, καθώς επίσης και η ανάδειξη του αμφιθεάτρου. Επιπλέον θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου στην ασφάλεια μετακίνησης των πεζών, ενώ θα προσθέσει τα μέγιστα δημιουργία ποιοτικών δημόσιων  κοινόχρηστων χώρων, αναδεικνύοντας το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
Συμβατικός Χρόνος Υλοποίησης: 9 Μήνες
Συνολικά στο παραλίμνιο μέτωπο της Νότιας Παραλίας υπάρχουν σε εξέλιξη τα παρακάτω έργα:
  1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€
  2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00€
  3. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού 1.550.000,00€
  4. «ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00€
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων, στο νότιο παραλίμνιο μέτωπο όπου εντάσσεται και ο παραδοσιακό ιστός «Ντολτσό», θα δημιουργηθούν υποδομές οι οποίες θα αναβαθμίσουν και θα αναδείξουν περαιτέρω την περιοχή. Τα προαναφερόμενα έργα θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην προστασία, διαφύλαξη, αποκατάσταση, δημιουργία και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αναβάθμισης της πολιτιστικής και τουριστικής Φυσιογνωμίας του Δήμου Καστοριάς.
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια