44 προτάσεις από τον Νομό Καστοριάς στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

Αρχική » Διάφορα » 44 προτάσεις από τον Νομό Καστοριάς στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

Η υπερκάλυψη της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης
Ιδιαίτερα ελκυστικό αποδείχθηκε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής

υποβολής των προτάσεων που ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου, που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, υπερκαλύφθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός τόσο στην Περιφέρεια της Κεντρικής όσο και στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα :
-Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν προς υλοποίηση  295 προτάσεις με συνολικό αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 37.263.027,36 ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 17.024.744,46 ευρώ. Η υπερκάλυψη της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης η οποία σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ είναι 113%!
-Στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν προς υλοποίηση 75 προτάσεις με συνολικό αιτούμενο χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 7.683.099,40 ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 3.552.675,62 ευρώ. Η υπερκάλυψη της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης η οποία σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος ανέρχεται σε 1,6 εκ. ευρώ είναι 116%.
-Και στις δύο Περιφέρειες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων που υπέβαλλαν πρόταση.
-Ο νομός Θεσσαλονίκης κυριαρχεί σε επίπεδο νομού στο σύνολο των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με 245 προτάσεις  και ακολουθεί ο Νομός Καστοριάς με 44 προτάσεις όπου σχεδόν το σύνολο των προτάσεων προέρχεται από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γούνας.
voria.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια