ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς: Σχετικά με την απάντηση των Υπουργείων για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον’ για τη Δυτική Μακεδονία”

Αρχική » Διάφορα » ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς: Σχετικά με την απάντηση των Υπουργείων για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον’ για τη Δυτική Μακεδονία”

Αναφορικά με την απάντηση http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8216352.pdf καιhttp://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8219191.pdf που λάβαμε από τα δύο συνερωτώμενα

υπουργεία(ΥΠ.Α.ΑΝ και ΥΠ.Ε.Κ.Α) στην από 17/09/2013 Ερώτηση μαςhttp://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/8191369.pdf με θέμα τη σημαντική καθυστέρηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄οίκον για τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω.

Στα κείμενα των δύο υπουργών δεν υπάρχει καμία ουσιαστική απάντηση, πέραν του ότι αυξήθηκαν τα σχετικά κονδύλια ανά περιφέρεια.Ενδεικτικά είναι τα σχετικά κείμενα των υπηρεσιακών παραγόντων των δύο υπουργείων. Στο κείμενο του Γ.Γ Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ Γιαννούση του ΥΠΑΑΝ, στην τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι «όσον αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ήδη Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος – ο οποίος τροποποιήθηκε ριζικά τον Μάρτιο του 2012 – βελτίωσε τους όρους συμμετοχής…». Αντίστοιχα, στο ενημερωτικό σημείωμα της Μονάδας Α του ΥΠΕΚΑ, στην τελευταία παράγραφο, αναφέρεται ότι: “Με στόχο την διατήρηση του ρυθμού αυτού, δεν προωθείται καμία τροποποίηση διαδικασιών, η οποία θα απαιτούσε προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων….“.
Πως άραγε όλα τα προηγούμενα συμβαδίζουν με τους ισχυρισμούς του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο οποίος, όταν αποφασίσθηκε η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος, δήλωσε: «Το Πρόγραμμα Εξοκονόμιση κατ’ οίκον γίνεται γρήγορο και ευέλικτο…»; Ακόμη περισσότερο, πως είναι δυνατόν να σταθούν οι παραπάνω ισχυρισμοί , όταν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά), έχει καταθέσει τις ενστάσεις του για την γραφειοκρατική λειτουργία του προγράμματος και έχει κάνει προτάσεις για την βελτιστοποίηση του; Επίσης, πως είναι δυνατόν να μιλάνε για ευελιξία του προγράμματος, όταν από τον Μάιο – Ιούνιο, που έγινε η επανεκκίνηση του προγράμματος, με τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, ακόμη αυτές δεν ελέγχθηκαν στο σύνολό τους (σημειωτέον ότι οι αιτήσεις αυτές έχουν κατατεθεί πριν τον Ιανουάριο του 2013).
Από την άλλη το ενημερωτικό σημείωμα της Μονάδας Α του ΥΠΕΚΑ δίνει περισσότερες πληροφορίες, αναφέροντας ότι για την Δυτική Μακεδονία, έχουν αυξηθεί τα κονδύλια από 5 εκατομμύρια σε 23 εκατομμύρια και ότι έχουν ενταχθεί, μετά την αύξηση του προϋπολογισμού, επιπλέον 783 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, αναφέρονται νούμερα και για Κεντρική Μακεδονία. Αυτό, όμως που δεν μας κοινοποιείται, είναι ο αριθμός των αιτήσεων που είναι ήδη κατατεθειμένες για προέγκριση σε κάθε περιφέρεια και το εκτιμώμενο ύψος του προϋπολογισμού.
Γιατί φοβόμαστε ότι όχι μόνο δεν θα ξανανοίξει το πρόγραμμα σε νέες αιτήσεις, αλλά ακόμη και ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις δεν θα ικανοποιηθούν. Κάτι τέτοιο υπονοείται και στο έγγραφο του Γ.Γ Δημοσίων  Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, όταν στην τελευταία παράγραφο του κειμένου του αναφέρει: «….πολύ πιθανό το σχεδιασμό νέου αντίστοιχου Προγράμματος πολύ πιο φιλικού προς τον πολίτη στο άμεσο μέλλον…».
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια