Μουσείο Γούνας θα γίνει το Αρχοντικό Μπασάρα - OlaDeka

Μουσείο Γούνας θα γίνει το Αρχοντικό Μπασάρα

Μουσείο Γούνας θα γίνει το Αρχοντικό Μπασάρα
Το αρχοντικό αυτό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως Μουσείο Γούνας συμβάλλοντας έτσι και στην ανάδειξη και γνώση και εξέλιξης της Γουνοποιίας, η οποία τόσα πολλά έχει προσφέρει στην τοπική αλλά και στην Εθνική Οικονομία

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες του παρακάτω έργου:
«Αποκατάσταση-αναπαλαίωση Αρχοντικού Μπασάρα», συνολικού προϋπολογισμού 1.550.000,00€.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19/03/2013 και η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία έγινε την Δευτέρα 16/09/2013.
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η διατήρηση και ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών του αρχοντικού Μπασάρα το οποίο είναι ένα από τα σπάνια αρχιτεκτονικά δημιουργήματα του 19ου αιώνα και αποτελεί πολύτιμο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το αρχοντικό αυτό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως Μουσείο Γούνας συμβάλλοντας έτσι και στην ανάδειξη και γνώση και εξέλιξης της Γουνοποιίας η οποία τόσα πολλά έχει προσφέρει στην τοπική αλλά και στην Εθνική Οικονομία.
Οι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται στο ιστορικό κτίριο και στο άμεσο περιβάλλον του, πραγματοποιούνται έτσι ώστε να διατηρείται και να προβάλλεται η ιστορική και αισθητική αξία του. Κάθε επέμβαση σέβεται και αναδεικνύει τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τη δομοστατική του οργάνωση. Με αυτή την έννοια ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο του μέτρου στο οποίο προτείνεται για ένταξη αφού με την ανακαίνισή του το κτίριο θα ενταχθεί στις λειτουργίες του αστικού κέντρου σαν μια νέα πολιτιστική υποδομή.
Γενικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
Προκαταρκτικές εργασίες, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις προς απομάκρυνση
Αποξηλώσεις με προσοχή
Επεμβάσεις στη βάση του κτιρίου
Στατικές επεμβάσεις ανωδομής
Επεμβάσεις στη στέγη
Συντήρηση- συμπλήρωση- στερέωση ξύλινων στοιχείων που έχουν αποξηλωθεί
Δάπεδα, κλίμακες
Επιχρίσματα, τοποθέτηση- προσαρμογή των συντηρηθέντων και νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων, τελειώματα
Νέο κτίσμα κοινοχρήστων χώρων W.C.
Περιβάλλον χώρος
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Ο Συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 21 Μήνες
Κοινοποίηση
loading...
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria