«Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

Αρχική » Διάφορα » «Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)

«Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα  «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)
Το Επιμελητήριο Κ αστοριάς, μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) –ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές ότι με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου

Σκορδά παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013”.

Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00 (2.00μ.μ.).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’. αριθμ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/30-07-2013 1246/95/04-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) της ΜΟΔ Α.Ε.
Το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι επενδυτές στο Νομό Καστοριάς μπορούν να τα αποκτήσουν από :
Ø τους διαδικτυακούς τόπους:
·     του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr)
·     της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr)
·     του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
·     της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
·     του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr)
·     της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
·     της ΑΝΚΟ (www.anko.gr) (Μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
·     τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριστικών Τραπεζών, Επιμελητηρίων και Αναπτυξιακών Φορέων τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
Ø Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.
Ø Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία- 6οχλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: [email protected]).
Ø Την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας A.E.-ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Φον Καραγιάννη 1-3, ΤΚ 50100, Κοζάνη τηλ. 24610-24022).
Ø Το Επιμελητήριο Καστοριάς (Μητροπόλεως 60 ΤΚ 52100, τηλ: 2467027537)
Ø Τη Συνεταιριστική Τράπεζα του Νομού Καστοριάς (2467087531)
                                                                                                                                                                                                     Εκ’ του Επιμελητηρίου
                            Καστοριά 11 Οκτωβρίου 2013

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια