Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου

Αρχική » Διάφορα » Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου
Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν.

Θέμα 1 ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικονoμικού έτους 2013 Εισηγητής: Δήμαρχος κ.  κοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 2 ο : Έγκριση τροποποίησης προϋπ/σμού οικον. έτους 2013 για το 1ο υποέργο:“Τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη οικισμού Νεστορίου΄΄ της Πράξης με τίτλο:<<Ανάπλαση οικισμών Νεστορίου, Διποταμίας, Επταχωρίου-Ζούζουλης>> .
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 3 ο : Ψήφιση Tεχνικού Προγράμματος Δήμου Νεστορίου για το οικονομικό έτος 2014.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 4 ο : Ορισμός Ορκωτού – Ελεγκτή – Λογιστή για τον οικονομικό έλεγχο έτους 2013.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Φιλιάδου Αικατερίνη
Θέμα 5 ο : Λήψη απόφασης περι αναπροσαρμογής Τελών Άρδευσης για το έτος 2014
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 6 ο : Λήψη απόφασης περι αναπροσαρμογής τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2014.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 7 ο : Λήψη απόφασης περι αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2014
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 8 ο : Λήψη απόφασης περι αναπροσαρμογής δικαιώματος χρήσης βοσκής για το έτος 2014.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 9 ο : Λήψη απόφασης περι αναπροσαρμογής τέλους χρήσης Νεκροταφείων για το έτος 2014
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 10 ο : Λήψη απόφασης περι αναπροσαρμογής τέλους Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2014.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος
Θέμα 11 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό ανώτατου  αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2014.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φιλιάδου Αικατερίνη
Θέμα 12 ο : Έγκριση της αριθ. 22/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του <<Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νεστορίου>> που αφορά την δίμηνη πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου για κατεπείγουσες πρόσκαιρες ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Τοπ. Κοιν. Νεστορίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. & Δημ. Σύμβ. κ. Ζούτσος Κων/νος
Θέμα 13 ο : Έγκριση παραλαβής Μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φιλιάδου Αικατερίνη
Θέμα 14 ο : Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φιλιάδου Αικατερίνη
Θέμα 15 ο : Ακύρωση υλοτομίας συστάδος 5α του Κοινοτικού Δάσους
Επταχωρίου
Εισηγητής: Μπαμπούλης Δημήτριος
Θέμα 16 ο : Παράταση υλοτομίας της αριθ. 38 συστάδος στην περιοχή “Ζιάμπιανη΄΄ Τοπ. Κοιν. Επταχωρίου που αφορά την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
Εισηγητής: Μπαμπούλης Δημήτριος
Θέμα 17 ο : Επικαιροποίηση της αριθ. 264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την παράταση χρόνου ανέγερσης κατοικίας στην Τοπική Κοινότητα Γράμμου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φιλιάδου Αικατερίνη
Θέμα 18 ο : Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής σε βάρος κτηνοτρόφου που εισήγαγε “αυθαίρετα΄΄ τα ζώα της σε περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Ζούζουλης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παύλου Ιωάννης
Εξέταση αιτημάτων δημοτών :
Λοιπές Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις και Αιτήσεις :
H Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Aικατερίνη Φιλιάδου
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια