Οι αιτήσεις για πρόσληψη 806 ατόμων στα ΕΛΤΑ – Αναλυτικές πληροφορίες

Αρχική » Διάφορα » Οι αιτήσεις για πρόσληψη 806 ατόμων στα ΕΛΤΑ – Αναλυτικές πληροφορίες

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις 806 συνολικά θέσεις εποχικών που θα καλύψουν τα ΕΛΤΑ για φέτος. Ηδη έχουν δημοσιευτεί τέσσερις προκηρύξεις για Αττική και Μακεδονία-Θράκη.
Οι θέσεις είναι:

70 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Αττικής και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου-Αιτησεις έως 21-10

7 διανομείς στα ΕΛΤΑ Αττικής– Αιτήσεις έως 21-10

8 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Σπάτων, Ραφήνας, Αυλώνα, Κορωπίου, Λαυρίου, Παιανίας και Μαρκοπούλου– Αιτησεις έως 21-10

11 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Χαλκιδικής -Αιτήσεις έως 24-10

3 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Κιλκίς-Αιτήσεις έως 24-10

3 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Σερρών -Αιτήσεις έως 24-10

27 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης  -Αιτήσεις έως 24-10

16 προσλήψεις σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο – Αιτήσεις έως 23-10

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού στα ΕΛΤΑ υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά στα εκάστοτε καταστήματα των ΕΛΤΑ, με το συμπληρωμένο ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μετα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών απαιτείται να έχουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων:
α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
β) Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου TEE ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλο ισότιμο τίτλο.
Παράλληλα, χρειάζεται και επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Τα προσόντα για υπαλλήλους εσωτερικής εκμετάλλευσης είναι δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ. Για τις θέσεις διαμετακομιστών χρειάζεται απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. – Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88, Αθήνα.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 800-11-82000 & 210 3353777- 210 3353100 και στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ.

 news.gr

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια