ΑΝΚΑΣ: Προκήρυξη Θέσης ΤΟΠΣΑ – Θέσης Άξονα 3 (μέχρι την 29.10.2013 )

Αρχική » Διάφορα » ΑΝΚΑΣ: Προκήρυξη Θέσης ΤΟΠΣΑ – Θέσης Άξονα 3 (μέχρι την 29.10.2013 )

ΑΝΚΑΣ: Προκήρυξη Θέσης ΤΟΠΣΑ – Θέσης Άξονα 3 (μέχρι την 29.10.2013 )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΣΑ

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν οικονομολόγο, για την κάλυψη των αναγκών της και με αντικείμενο την παρακολούθηση του

οικονομικού αντικειμένου της πράξης “Σχέδιο για την απασχόληση – Νέες ευκαιρίες”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52100, Καστοριά), μέχρι την 29.10.2013 και ώρα 14.00.
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2467083441-2, Κος Τσαπάρας Βασίλειος.
Κατεβάστε:
__________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΞΟΝΑ 3

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν πολιτικό μηχανικό για την κάλυψη των αναγκών της και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου “Υποστηρικτικός μηχανισμός για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του ΠΑΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς”.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52100, Καστοριά), μέχρι την 29.10.2013 και ώρα 14.00.
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2467083441-2, Κος Τσαπάρας Βασίλειος.
Κατεβάστε:
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια