Μαθήματα ξένων γλωσσών από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Καστοριάς στην Μεσοποταμία

Αρχική » Διάφορα » Μαθήματα ξένων γλωσσών από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Καστοριάς στην Μεσοποταμία

Μαθήματα ξένων γλωσσών από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Καστοριάς στην Μεσοποταμία

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Καστοριάς αποτελεί φορέα της Ένωσης Επιστημόνων
Δυτικής Μακεδονίας « Νικόλαος Κασομούλης» (αριθμός εγγραφής στα βιβλία Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 2713/9-12-2011 αριθμός τροποίησης 2776/2727-8-13). Διακριτό τομέα δραστηριοτήτων του αποτελεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών η οποία πραγματοποιείται από το Κέντρο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών ( Κ.Ε.Ξ.Γ.).


Το Κέντρο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών (Κ.Ε.Ξ.Γ.) αποτελεί αυτοδύναμη εκπαιδευτική μονάδα του Λ.Π.Κ. Προσφέρει μαθήματα γερμανικής, γαλλικής , ρωσικής γλώσσας με στόχο την απόκτηση πτυχίου στην Μεσοποταμία Καστοριάς. 
 
Στο Κέντρο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών (Κ.Ε.Ξ.Γ.) του Λαϊκού Πανεπιστημίου Καστοριάς, μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και ενήλικες οι οποίοι αποσκοπούν στην εκμάθηση των παραπάνω γλωσσών. Έναρξη νέων τμημάτων τον Οκτώβριο, Εγγραφές μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7 Κοζάνη τηλέφωνο 6970-341723.
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια