Πρόσληψη:820 Διανομείς στα ΕΛΤΑ

Αρχική » Διάφορα » Πρόσληψη:820 Διανομείς στα ΕΛΤΑ

Πρόσληψη:820 Διανομείς στα ΕΛΤΑ
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν να δημοσιεύονται οι πρώτες προκηρύξεις για την πρόσληψη συνολικά 820 εποχικών μέσω ΑΣΕΠ, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ Διανομέων, ΔΕ Εσωτερικής εκμετάλλευσης, ενώ

θέσεις θα διατεθούν στις ειδικότητες ΔΕ οδηγών και ΥΕ Διαμετακομιστών.

Όσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτελεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου).
Ελεύθερος Τύπος
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια