Νεολιθικός Οικισμός Αυγής: Εκπαιδευτικές δράσεις 2013

Αρχική » Διάφορα » Νεολιθικός Οικισμός Αυγής: Εκπαιδευτικές δράσεις 2013

Νεολιθικός Οικισμός Αυγής: Εκπαιδευτικές δράσεις 2013
Η ΚΘ΄ ΕΠΚΑ & η επιστημονική ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν με την υποστήριξη του Δήμου Καστοριάς για τέταρτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή την αρχαιολογική έρευνα στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής. Μέσα από βιωματικές

δραστηριότητες, που απευθύνονται πρωτίστως σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες, επιδιώκεται η επικοινωνία της αρχαιολογικής έρευνας με το ευρύ κοινό, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμικού και εκπαιδευτικού τοπίου.

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2013 προγραμματίζονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
  • Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών
Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών», το οποίο παρουσιάζεται εμπλουτισμένο με νέο περιεχόμενο. Στο πρόγραμμα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι για να κατανοήσουν και να ‘ζωντανέψουν’ το παρελθόν. Θα ταξιδέψουν στη μακρινή περίοδο της Προϊστορίας και θα γνωρίσουν καλύτερα τη Νεολιθική Εποχή (περίπου 6500-3500 π.Χ.), τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων, τα υλικά που χρησιμοποιούσαν και τα αντικείμενα που κατασκεύαζαν. Θα γνωρίσουν το Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής, τα σπίτια, τις αυλές και τα ευρήματά τους. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, καθώς σε όλη τη διάρκειά του εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις ιδέες τους για όσα παρακολουθούν, ενώ με τη βοήθεια των αρχαιολόγων-εκπαιδευτών καταθέτουν τη δική τους ερμηνεία για το αρχαιολογικό υλικό.
Φέτος, για πρώτη φορά, τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα μπορούν να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των παιδιών:
Α. Θέματα της νεολιθικής καθημερινότητας
[Προτείνεται για μαθητές Δ΄, Ε΄& Στ΄ Δημοτικού & Γυμνασίου]
Μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομαδική δραστηριότητα τα παιδιά εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες όψεις της Νεολιθικής ζωής (π.χ. σπίτια, διατροφή, εργαλεία, κοσμήματα, πήλινα αντικείμενα), έρχονται σε άμεση επαφή με το αρχαιολογικό υλικό και τους τρόπους ερμηνείας του, ενώ συνεργάζονται προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δικής τους αρχαιολογικής έρευνας στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους.
Β. Δημιουργώντας με τον πηλό
[Προτείνεται για μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού]
Τα παιδιά μαθαίνουν για τις χρήσεις του πηλού στη Νεολιθική Εποχή, τις τεχνικές κατασκευής των νεολιθικών αγγείων και τα πήλινα αντικείμενα της περιόδου. Οργανωμένα σε ομάδες, συνεργάζονται προκειμένου να κατασκευάσουν αντικείμενα από πηλό (μικρά αγγεία, ειδώλια, σφραγίδες, ομοιώματα σπιτιών & φούρνων) και προσπαθούν να ερμηνεύσουν κάποια αινιγματικά πήλινα αντικείμενα, βοηθώντας τους αρχαιολόγους να λύσουν μερικά από τα ‘μυστήρια’ που τους απασχολούν.

Γ. Καταγραφή ευρημάτων
[Προτείνεται για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού & του Γυμνασίου]
Τα παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο του αρχαιολόγου μέσα στο εργαστήριο. Σε ειδικά διαμορφωμένα δελτία καταγραφής θα καταγράψουν και θα σχεδιάσουν ευρήματα (λίθινα εργαλεία & κεραμική), θα μελετήσουν τα ίχνη κατασκευής τους, θα αναζητήσουν τους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν, θα συνεργαστούν προκειμένου να κολλήσουν τα σπασμένα πήλινα αγγεία. Στόχος είναι να παρακολουθήσουν την πορεία ενός ευρήματος μετά την απομάκρυνσή του από την ανασκαφή και να εξοικειωθούν με τα στάδια της αρχαιολογικής διαδικασίας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ιστορικής γνώσης. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Δ. Ιστορίες ευρημάτων/θεατρικό παιχνίδι
[Προτείνεται για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού]
Διαλέγοντας ένα εύρημα από τις ανασκαφές οι μαθητές προσπαθούν να συνθέσουν σταδιακά μια ιστορία που να σχετίζεται με αυτό το αντικείμενο και τους ανθρώπους που το χρησιμοποίησαν. Ο κάθε μαθητής κρατά το εύρημα στο χέρι τους και προσθέτει ένα στοιχείο που να σχετίζεται με τη ζωή αυτού του αντικειμένου.
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα έχει τον ρόλο παιδιών της Νεολιθικής Εποχής και η άλλη ομάδα είναι τα παιδιά της εποχής μας. Οι δύο ομάδες συζητούν για τον τρόπο ζωής τους, την καθημερινότητά τους, τα σπίτια τους, τα αντικείμενα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, τις ασχολίες και τις δουλειές των γονιών τους και τα παιχνίδια τους.
  • Επιφανειακή έρευνα (δράση πεδίου)
[Προτείνεται για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού & του Γυμνασίου] 
Mε την επιφανειακή έρευνα οι αρχαιολόγοι εντοπίζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τα ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας στο παρελθόν. Με βάση τα ευρήματα αυτά υπολογίζουν περίπου την χρονολόγηση και την έκταση των αρχαιολογικών θέσεων, χωρίς να γίνει ανασκαφή.
Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση τα παιδιά σε ρόλο αρχαιολόγου πραγματοποιούν επιφανειακή έρευνα στο δυτικό τμήμα του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής που δεν έχει ακόμα ανασκαφτεί. Πριν το πεδίο οι μαθητές ενημερώνονται για τις επιφανειακές έρευνες και τη σημασία τους για την επιστήμη της αρχαιολογίας και προετοιμάζονται για την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν (μελέτη χάρτη, χωρισμός σε ομάδες, προετοιμασία εξοπλισμού). Στην συνέχεια πραγματοποιείται η επιφανειακή έρευνα στο δυτικό τμήμα του Νεολιθικού Οικισμού της Αυγής, όπου τα παιδιά συλλέγουν κάθε αρχαιολογικό εύρημα από τον χώρο. Ακολουθεί η επεξεργασία και η αξιολόγηση των ευρημάτων στο εργαστήριο.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 16 Σεπτεμβρίου-31 Οκτωβρίου.
Οι δράσεις υλοποιούνται στο Κέντρο Τεκμηρίωσης των Ανασκαφών Αυγής και στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Αυγής.
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για διευκρινήσεις θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση μεταξύ των αρχαιολόγων-εκπαιδευτών και των Σχολείων.
Τηλ. Επικοινωνίας:
24670 97568 (Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανασκαφών Αυγής)
6947 078575 (Δρ Γ. Στρατούλη, υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος Ανασκαφών Αυγής)
6972 030112 (Τ. Μπεκιάρης, ερευνητής αρχαιολόγος & εκπαιδευτής)
Επικοινωνήστε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] (Γ. Στρατούλη) και στο [email protected] (T. Μπεκιάρης)
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια