Καστοριά:Γεωργικές Προειδοποιήσεις για μηλιά-αχλαδιά

Αρχική » Διάφορα » Καστοριά:Γεωργικές Προειδοποιήσεις για μηλιά-αχλαδιά

Καστοριά:Γεωργικές Προειδοποιήσεις για μηλιά-αχλαδιά
Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιούνται γεωργικές προειδοποιήσεις που αφορούν  την  μηλιά και την αχλαδιά. 

Α. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae).
Άρχισε η πτήση του εντόμου
Συνιστάται να γίνει ψεκασμός  με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά  προϊόντα. 
Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών  προϊόντων (ΦΠΠ):
Οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής
Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες 
(μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
9-13 Αυγούστου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ
Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2), Diflubenzuron (4), Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών (στην προνύμφη)
17-19 Αυγούστου
 και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ
Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin* (3), Etofenprox* (3), Indoxacarb (3), Phosmet (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (1)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων
17-19 Αυγούστου
και δύο επαναλήψεις
κάθε 7-8 ημέρες
CpGV (9)
* Έγκριση μόνο για μηλιά.
Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Β. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ, ΝΑΡΚΕΣ ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΩΝ 
(Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).
Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή. Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.  Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Acetamiprid, Beta-cyfluthrin.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα Αγροχημικά να Χρησιμοποιούνται Πάντοτε σύμφωνα με την Ετικέτα και τις οδηγίες του Γεωπόνου.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, 1ος όροφος, κ. Πετρίδης Παναγιώτης, τηλ. 24673 50348/50339.
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια