Στην Υποβολή Δύο Σημαντικών Προτάσεων για την προστασία και την εξυγίανσης της λίμνης της Καστοριάς στο ΕΣΠΑ, προχωράει η ΠΕ Καστοριάς για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης τους.

Αρχική » Διάφορα » Στην Υποβολή Δύο Σημαντικών Προτάσεων για την προστασία και την εξυγίανσης της λίμνης της Καστοριάς στο ΕΣΠΑ, προχωράει η ΠΕ Καστοριάς για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης τους.

Στην Υποβολή Δύο Σημαντικών Προτάσεων για την προστασία και την εξυγίανσης της λίμνης της Καστοριάς στο ΕΣΠΑ, προχωράει η ΠΕ Καστοριάς για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης τους.
Με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προχωράει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στην υποβολή πρότασης ένταξη δυο σημαντικών έργων για την προστασία αλλά και την

εξυγίανση της λίμνης μας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013».

Το πρώτο  αφορά την  εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507), προϋπολογισμού 4.518.838,95 ευρώ, για την ανάσχεση του φαινομένου των προσχώσεων των πεδινών και δει των παραλίμνιων περιοχών άρα και την άρση των ασκούμενων πιέσεων στο σημαντικό υγροβιότοπο της λίμνης Καστοριάς. 
 Το εν λόγω έργο εν συντομία θα αφορά τη κατασκευή εννέα (16) φραγμάτων δυο τύπου, βαθμίδωσης ύψους και συγκράτησης φερτών υλών. Παράλληλα θα εκτελεστούν φυτοκομικά έργα στις κοίτες των χειμάρρων σε έκταση 400 στρεμμάτων, με φυτάρια σπάρτου  και ακακίας, καθώς και αναδασώσεις με μαύρη Πεύκη σε έκταση 1.500 στρεμμάτων, οι οποίες και θα περιφραχτούν για την  αποτροπή εισόδου ζώων που βόσκουν ελεύθερα στη περιοχή. Βοηθητικά θα γίνουν κάποιες διανοίξεις αλλά και βελτιώσεις υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων 
Το δεύτερο  έργο αφορά τη διευθέτηση σε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» της λίμνης Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 710.000,00 ευρώ. Οι εν λόγω εργασίες θα υλοποιηθούν σε τμήμα του υδατορέματος μήκους 1300 μέτρων που θα έχει αφετηρία τη πρώτη γέφυρα επί της Επαρχιακής οδού Αμυνταίου Καστοριάς και θα φτάνει μέχρι και 260 μέτρα περίπου κατάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Καστοριάς – Γρεβενών. 
Το συγκεκριμένο έργο προκρίθηκε στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της παραλίμνιας κυρίως περιοχή καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν στο παρελθόν εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα με αρνητικές επιπτώσεις. 

Οι παρεμβάσεις που προτείνεται να γίνουν συνοπτικά έχουν ως εξής α) Καθαρισμός  της κοίτης του συγκεκριμένου τμήματος από την αυτοφυή βλάστηση και από τις αποθέσεις των φερτών υλικών, η οποία και θα διατηρηθεί χωμάτινη. β) Επένδυση των πρανών τουλάχιστον μισό μέτρο πάνω από το ύψος πλημμυρικής παροχής του ρέματος, ενώ στα σημεία όπου το πρανές είναι χαμηλό, αυτό θα επενδυθεί μέχρι ύψους μισό μέτρο πάνω από το φυσικό έδαφος για τη στερέωση τους. γ) Εκβάθυνση της υφιστάμενης κοίτης και υποβιβασμός της στάθμης του πυθμένα του υδατορέματος στο σημείο έναρξης του έργου (κατάντη δηλαδή της γέφυρας Καστοριάς –Έδεσσας) στο ύψος της στάθμης του δαπέδου των θυροφραγμάτων, ενώ καθ’ όλο το μήκος του διευθετημένου  υδατορέματος θα διατηρηθεί κλίση ικανή για την ανεμπόδιστη ροή των υδάτων
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια