Δήμος Άργους Ορεστικού: «Πρόσκληση δικαιούχων του μετρου 144 για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της 3ης δόσης»

Αρχική » Διάφορα » Δήμος Άργους Ορεστικού: «Πρόσκληση δικαιούχων του μετρου 144 για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της 3ης δόσης»

Δήμος Άργους Ορεστικού: «Πρόσκληση δικαιούχων του μετρου 144 για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της 3ης δόσης»
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 144 (Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, ως αντιστάθμισμα της μείωσης, σε ποσοστό 50%, που υπέστησαν στην αξία των δικαιωμάτων καπνού οι καπνοπαραγωγοί το έτος 2010, σε σχέση με το έτος

2009), ότι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση πληρωμής της 3ης (τελευταίας) δόσης μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 (29-07-2012).

Διαδικασία υποβολής αίτησης πληρωμής
Η αίτηση πληρωμής της 3ης (τελευταίας) δόσης γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση Internet) στην ιστοσελίδαhttp://tobacco.opekepe.gr/
Αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση πληρωμής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση που τη συνοδεύει, πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί από τον δικαιούχο και να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην συνέχεια την αίτηση πληρωμής μαζί με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, ο δικαιούχος θα πρέπει να τις αποστείλει ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 09 Αυγούστου 2013 (09-08-2013), στην διεύθυνση :
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα
Μονάδα Β2
Λεωφόρος Αθηνών 54-56
Τ.Κ. : 104 41
Αθήνα
Προσοχή
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πληρωμής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και την 29 Ιουλίου 2013, ενώ η ταχυδρομική αποστολή, στην ανωτέρω διεύθυνση, της υπογεγραμμένης και θεωρημένης, για το γνήσιο της υπογραφής, αίτησης πληρωμής – υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και την 09 Αυγούστου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr/kapnos.asp είτε να απευθύνονται στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα (24673 51327) ή στην ομάδα καπνοπαραγωγών Βοΐου (24680 22390).
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια