ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΠ) 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του Περιφερειακού Συμβούλου κου Σημανδράκου Βαγγέλη - OlaDeka

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΠ) 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του Περιφερειακού Συμβούλου κου Σημανδράκου Βαγγέλη

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΠ) 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του Περιφερειακού Συμβούλου κου Σημανδράκου Βαγγέλη
Κύριε Περιφερειάρχη, 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο που διεξήχθη στο Κιλελέρ με θέμα «Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020: Εφαρμογή-Προβλήματα-Προοπτικές» ανέφερε αφενός ότι η ΚΑΠ παραμένει μία

σημαντική πολιτική για την Ελλάδα και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, και αφετέρου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη διαπραγμάτευση για την μεταρρύθμισή της, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατά γενική ομολογία ο πρωτογενής τομέας διαθέτει τη δυναμική για να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ωστόσο, είναι αδήριτη ανάγκη η δραστηριοποίηση – συμμετοχή – συνεργασία των αγροτικών φορέων, των γεωτεχνικών και των αγροτών. Αυτοί οι συνεργατικοί δεσμοί καθίστανται περισσότερο απαραίτητοι διότι η νέα ΚΑΠ έχει ως κατεύθυνση τις διευρυμένες αγορές όπου κυριαρχεί ο άτεγκτος και αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός. 
Έτσι λοιπόν, για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ απαιτείται ολοκληρωμένη εθνική – περιφερειακή αγροτική στρατηγική, ώστε οι κανόνες της νέας ΚΑΠ να είναι ρεαλιστικοί και ευνοϊκοί για την ελληνική γεωργία, για να απορροφηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και να αξιοποιηθούν τα ανταποδοτικά της οφέλη.  
Πρόκειται λοιπόν για μια κρίσιμη διαπραγμάτευση, ώστε οι νέοι κανόνες της ΚΑΠ να είναι ρεαλιστικοί και ευνοϊκοί για την ελληνική γεωργία.
Στις 18-19 Μαρτίου 2013 συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας καταλήγοντας σε μία γενική πολιτική προσέγγιση για της νέας ΚΑΠ. Έχοντας και την σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, στις 13 Μαρτίου, σήμερα πραγματοποιούνται τριμερείς διαπραγματεύσεις (Συμβούλιο Υπουργών, Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο και Επιτροπή), ώστε μέχρι το τέλος Ιουνίου να επιτευχθεί η τελική πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ. Μέχρι τότε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των αρχικών θέσεων του Συμβουλίου.
Για να γίνει αντιληπτή η συμβολή της νέας ΚΑΠ στη χρηματοδότηση της ελληνικής γεωργίας αναφέρεται ότι:
Από τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) θα δοθούν περισσότερα από 2,1δις. ευρώ ετησίως που συνολικά για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή συνολικά  περίπου 15 δις ευρώ. 
Από τον Πυλώνα ΙΙ (διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις) θα δοθούν περίπου 3,8 δισ. ευρώ προκειμένου να προωθηθούν αναπτυξιακές δράσεις  της ελληνική γεωργίας.  Εάν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε την εθνική συμμετοχή και την ιδία συμμετοχή των ιδιωτών, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Αγροτική Ανάπτυξη της Χώρας θα ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ. 
Εφόσον υπάρξει απόλυτη συντονιστική προσπάθεια όλον των εμπλεκομένων, μια εκτίμηση εισροών της τάξης των 1,2-1,5 δις ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία από την νέα ΚΑΠ, δεν θα απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
Έτσι, λοιπόν θα σας πρότεινα να συγκροτήσετε το συντομότερο δυνατόν Διευρυμένη Περιφερειακή σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και προσώπων σε θέματα του αγροτικού τομέα και της αγροτικής ανάπτυξη, όπου θα κατατεθούν απόψεις και προτάσεις για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.
Θεωρώ ότι ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με κατευθυνόμενη αγροτική στρατηγική σε τομείς και προϊόντα. 
Έτσι λοιπόν μερικά (από τα πολλά) ερωτήματα-ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους αρμόδιους- εμπλεκόμενους αγροτικούς φορείς, αλλά και μπορούν να αλλάξουν των αρχικών θέσεων του Συμβουλίου είναι:
Το ιστορικό μοντέλο -μετά από 10 χρόνια περίπου εφαρμογής- χρήζει αλλαγών;
Επιθυμούνε τον διαχωρισμό της χώρας σε περιφέρειες για την εφαρμογή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο; Μήπως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι προτιμότερο το καθαρά περιφερειακό μοντέλο (όλη η Ελλάδα είναι μία ενιαία περιφέρεια);
Επιθυμούμε την άμεση ή την σταδιακή εφαρμογή του νέου περιφερειακού μοντέλου (όποια μορφή και αν έχει);
Συμφωνούνε να αποκλείονται των ενισχύσεων όσοι δεν παράγουν και αυτοσκοπός τους είναι η οικονομική ενίσχυση και μόνο; Θέλουμε ο ενεργός γεωργός να είναι ο καλλιεργητής παραγωγός, όπως θα  προκύπτει και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της παραγωγικής του δραστηριότητας;
Θέλουμε να υπάρχει ανώτατο όριο αγροτικών ενισχύσεων;
Θέλουμε να διατηρηθούν κανόνες σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης; Δηλαδή ο συνταξιούχος αγρότης είναι δίκαιο να λαμβάνει επιδοτήσεων; Πρέπει να διατηρηθεί το κληρονομικό καθεστώς των επιδοτήσεων;
Εκτός του εθνικού αποθέματος μήπως να προτάξουμε το περιφερειακό αποθεματικό, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των νέων γεωργών σε σχέση με τους παλιούς σε επίπεδο Περιφέρειας;
Πως  θα καθορίζεται η βασική ενίσχυση για την στήριξη της κτηνοτροφίας; 
Θέλουμε μερικές καλλιέργειες να έχουν συνδεμένη ενίσχυση; Αν ναι  δεν πρέπει να καθορίσουμε τα προϊόντα αυτά; 
Κύριε Περιφερειάρχη, προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλίες για να απαντηθούν ερωτήματα παραπάνω όπως τα παραπάνω, που απασχολούν περισσότερους από 30.000 πολίτες που διαθέτουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πολλούς ακόμα που σχετίζονται αγροτικό τομέα;
Πιστεύετε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ; Αν ναι ποιες είναι οι επόμενες  ενέργειές σας; 
Με τιμή
Σημανδράκος Βαγγέλης
Περιφερειακός Σύμβουλος

Με τον Συνδυασμό «Αρχή… ζούμε Μαζί»
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria