ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΕΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΑΔΑ 1.8MW

Αρχική » Διάφορα » ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΕΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΑΔΑ 1.8MW

ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΨΑΧΝΟΥΜΕ?
ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΕΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΑΔΑ 1.8MW

Η γερμανική μονάδα παραγωγής βιοαερίου κατασκευαστική εταιρεία WELTEC Biopower κατασκεύασε  εγκατάσταση βιοαερίου στο Jeppo της Φινλανδίας, η οποία αναμένεται να αρχίσει να παράγει βιομεθάνιο ήδη από το φθινόπωρο του 2013. Το βιομεθάνιο θα
τελειοποιηθεί για να φτάσει εν τέλει την ποιότητα του φυσικού αερίου και θα είναι κατάλληλο για διάφορους σκοπούς, καθώς και ως καύσιμο που θα διατίθεται από τους φινλανδικούς σταθμούς φυσικού αερίου.

Στην αρχική φάση της παραγωγής μόνο λυμάτων, χόρτο και άχυρο θα χρησιμοποιηθούν ως υποστρώματα ζύμωσης, καθώς και κοπριά από τρία τοπικά χοιροστάσια. Στο μέλλον όμως η μονάδα θα χρησιμοποιεί  κοπριά βιζόν και αλεπούς  από μια κοντινή φάρμα. Επίσης μια συντονισμένη στρατηγική διαχείρισης κοπριάς και λιπασμάτων  θα εξασφαλίσει αρκετά υψηλής ποιότητας λίπασμα για τους τοπικούς αγρότες, και θα είναι διαθέσιμο ώστε να συμβάλει στην παροχή εμπλουτισμού των γύρω χωραφιών με παράλληλη τήρηση των θεσμοθετημένων ορίων για το άζωτο έτσι ώστε το νερό του εδάφους να μην είναι υπερφορτωμένο με τα νιτρικά.

Η Φινλανδία γίνεται όλο και περισσότερο στηριζόμενη στους δικούς της ενεργειακούς πόρους, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια και αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 40 τοις εκατό το 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε αντίθεση με τη Νορβηγία, η Φινλανδία δεν έχει καμία πρόσβαση σε σημαντικά αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άνθρακα και ως εκ τούτου είναι εξαρτώνται από την βιομάζα και την πυρηνική ενέργεια.

Το 2011 οι πλούσιοι πόροι βιομάζας έδειχναν ότι η ενέργεια που παράγεται από βιομάζα ξεπέρασε εκείνη της πυρηνικής ενέργειας. Η χώρα αναμένει να αυξήσει τον αριθμό των μονάδων παραγωγής βιοαερίου της στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τις εισροές από τη βιομηχανία των αποβλήτων όπως αυτές των κτηνοτροφικών μονάδων γουνοφόρων ζώων. Πάνω από 30 μονάδες παραγωγής βιοαερίου είναι επί του παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια