12,9 εκατ.€ για επενδύσεις σε Καρδίτσα και Καστοριά

Αρχική » Διάφορα » 12,9 εκατ.€ για επενδύσεις σε Καρδίτσα και Καστοριά

12,9 εκατ.€ για επενδύσεις σε Καρδίτσα και Καστοριά
Αγρότες και μικροί επιχειρηματίες της Καρδίτσας και της Καστοριάς μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα Leader των περιφερειών τους προκειμένου να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις

ή όσοι έχουν να τις εκσυγχρονίσουν.
Το ύψος και των δύο προγραμμάτων ανέρχεται στα 12,9 εκατ. ευρώ και προβλέπονται επιδοτήσεις ως επί το πλείστον 40% και 50% και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και 70% επί του ποσού που οι δικαιούχοι θα δαπανήσουν.

Τα «Leader» έχουν σαν σκοπό να ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές της Καρδίτσας και της Καστοριάς μέσα από δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα αλλά και παραδοσιακά επαγγέλματα. Επίσης έμφαση δίνεται σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις, σε κλάδους της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αλλά ακόμη και στη δημιουργία παραδοσιακών παντοπωλείων, καφενείων και ουζερί, όπου η αρχιτεκτονική τους θα είναι αρμονική με το περιβάλλον. Επίσης χρηματοδοτούνται δράσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και δασοκομικές δραστηριότητες.
Σε ό,τι αφορά την Καρδίτσα οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν χωριά και περιοχές της πεδινής Καρδίτσας, της λίμνης Πλαστήρα και του Φουρνά Ευρυτανίας.
Στην Καστοριά επιλέξιμες περιοχές είναι ο δήμος Καστοριάς και ο δήμος Ορεστίδος.
Στην Καρδίτσα το πρόγραμμα «τρέχει» η «Αναπτυξιακή Καρδίτσας» και η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι μέχρι τις 26 Ιουλίου.
Στην Καστοριά η αρμόδια ομάδα τοπικής δράσης είναι η «Αναπτυξιακή Καστοριάς» και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 28η Ιουνίου.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα
Οι δράσεις και οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να λάβουν επιδότηση
Αναλυτικά οι δράσεις που επιδοτούνται είναι:

1 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων: Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων. Περιλαμβάνονται μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, τυροκομεία, μικρές μονάδες παραγωγής γιαούρτης, τυποποίησης και συσκευασίας αβγών και μελιού.
Επίσης μπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες για ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αναπήνισης κουκουλιών και μεταποίησης σαλιγκαριών, αποθηκευτικών χώρων δημητριακών, ελαιοτριβείων, οινοποιείων, επιχειρήσεων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. Χρηματοδοτήσεις μπορούν να πετύχουν μεταποιητικές μονάδες φρούτων, χυμοποίησης οπωρών, μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων.
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το ανώτατο κόστος για τις περιοχές της Καρδίτσας είναι 700.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται 40% με 50%. Στην Καστοριά το ανώτατο ύψος είναι 500.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης είναι 50%.
Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή ή βελτίωση των ακινήτων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου.
2 Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων: Μπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων, όπως στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων, καυσόξυλα, φελλός, ερικόριζα. Το συνολικό ύψος για την Καρδίτσα και την Καστοριά είναι 500.000 ευρώ και οι ενισχύσεις είναι 40% με 50%, ενώ για την Καστοριά το ποσοστό επιδότησης είναι 50%.
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η αγορά ειδικού τύπου οχημάτων (φορτωτές, πλατφόρμες), ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.
3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης: Θα επιδοτηθούν παρεμβάσεις που αφορούν στην ίδρυση αλλά και στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση. Το ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση είναι 600.000 ευρώ μέχρι 40 κλίνες και το ποσοστό ενίσχυσης στην Καστοριά 50% και την Καρδίτσα 40% με 60%.
4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων: Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων που μπορούν να περιλαμβάνουν υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης, χώρους άσκησης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, χώρους γευσιγνωσίας ? οινογνωσίας, μεταποίησης – τυποποίησης γεωργικών προϊόντων. Το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 ευρώ και μόνο αν η παρέμβαση περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης το συνολικό κόστος μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 ευρώ και έως 40 κλίνες. Η ελάχιστη έκταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση. Τα ποσοστά ενίσχυσης στην Καρδίτσα είναι 40% και 50% και στην Καστοριά 50%.
5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου: Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώρους αθλοπαιδιών και γευσιγνωσίας. Για παράδειγμα επιχειρήσεις που θα στηθούν ή υπάρχουν και έχουν την ανάγκη εκσυγχρονισμού, όπως ιππικός τουρισμός, κωπηλασία, ορειβασία, κλπ.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση. Στην Καρδίτσα τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% και 50% και στην Καστοριά 50%.
6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων: Οι μονάδες της δράσης που μπορούν να ενισχυθούν είναι έπιπλα και είδη από ξύλο, σιδηροκατασκευές, αλουμινοκατασκευές, εργαλεία και μουσικά όργανα, είδη αγιογραφίας ? μεταξοτυπίας, ξυλόγλυπτα, κοσμήματα, πήλινα, κεραμικά, πλεκτά, υφαντά, είδη ένδυσης και υπόδησης, δερμάτινα είδη, οικοδομικά υλικά, υλικά συσκευασίας από πλαστικό ή χαρτί.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το ανώτατο συνολικό κόστος είναι 300.000 ευρώ.
Τα ποσοστά ενίσχυσης για την Καρδίτσα είναι 40% και 50% και την Καστοριά 50%. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκείνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος, οι δαπάνες αγοράς μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κλπ.
7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών: Η δράση χρηματοδοτεί παντοπωλεία, λιανικό εμπόριο ποτών και ειδών λαϊκής τέχνης, πλυντήρια – καθαριστήρια, κομμώσεις, επισκευές οχημάτων κλπ. Το ανώτατο συνολικό κόστος είναι 300.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση καθώς φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% και 50% στην Καρδίτσα και 50% στην Καστοριά. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκείνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, , υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, διαμόρφωσης περιβάλλοντος, κ.α.
«Μπόνους» σε ζαχαροπλάστες, αρτοποιούς, οινοποιούς

8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση: Ενδεικτικά ορισμένες από τις επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι από τους κλάδους της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής, των ζυμαρικών, των αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, κλπ.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση. Το ανώτατο συνολικό κόστος είναι 300.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% και 50% στην Καρδίτσα και 50% στην Καστοριά. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκείνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, κλπ.

9 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής: Η δράση αφορά καφενεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες, ψησταριές, ουζερί. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν αρχιτεκτονική δομή σε όρους σχεδίασης και διακόσμησης που πρακτικά θα μεταφράζεται στην ανάδειξη τόσο της φυσιογνωμίας όσο και της λειτουργικότητας του χώρου, και κατ’ επέκταση στη συγκρότηση μιας ελκυστικής εικόνας στους ντόπιους όσο και απόδημους επισκέπτες της περιοχής.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση. Το ανώτατο συνολικό κόστος είναι 300.000 και το ποσοστό ενίσχυσης 50% στην Καστοριά και την Καρδίτσα 40% και 50%.
Πού θα απευθυνθώ
Αναπτυξιακή Καστοριάς Ανώνυμη Εταιρεία, Γράμμου 62 Καστοριά, τηλ.: 2467083441-2 www.ankas.gr
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα τηλ. 24410-42363, 26345 www.anka.gr
30/05/2013
Πηγή: www.ethnos.gr
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια