ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Απογραφή 2011 – Πόσοι είμαστε – Σε πόλεις και χωριά!

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Απογραφή 2011 – Πόσοι είμαστε – Σε πόλεις και χωριά!

Στα 10.815.197 ο πληθυσμός της Ελλάδας. Αναλυτικά στοιχεία και για όλες τις πόλεις και τα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, όπως

αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.

Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Αναλυτικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/resident_population_census2011.xls
Στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, η οποία διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τηρήθηκαν α) οι μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, β) οι Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, γ) οι αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, και δ) οι διατάξεις του Ν.3995/2011 για τη Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και του Στατιστικού Νόμου της Χώρας, Ν.3832/2010 όπως ισχύει.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, και Νέας Ιωνίας, ενώ οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών, Ζαγορίου, Παρανεστίου, Σφακιών και Νεστορίου.
Τα στοιχεία της Έρευνας Κάλυψης για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 δείχνουν μία υποεκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού (σφάλμα κάλυψης) που ανέρχεται σε ποσοστό 2,84% σε σύνολο Χώρας, το οποίο είναι συμβατό με στόχους ποιότητας για Απογραφές. Δηλαδή, για κάθε 10.000 άτομα μόνιμου πληθυσμού απογράφηκαν στην Απογραφή 2011 τα 9.716.
Σημειώματα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 καθώς και την Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011
Τα αποτελέσματα για τον De Facto πληθυσμό θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, ενώ αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά εντός του 2013 αμέσως μόλις ολοκληρώνονται οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Κοζάνη,η) 283.689

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη,η) 150.196

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (Έδρα: Σιάτιστα,η, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η) 18.386

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ 4.002

Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής 1.795

Γαλατινή,η 1.795

Τοπική Κοινότητα Ερατύρας 1.097

Εράτυρα,η 1.097

Τοπική Κοινότητα Καλονερίου 483

Καλονέριον,το 483

Τοπική Κοινότητα Ναμάτων 104

Νάματα,τα 104

Τοπική Κοινότητα Πελεκάνου 269

Πελεκάνος,ο 269

Τοπική Κοινότητα Σισανίου 254

Σισάνιον,το 254

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.100

Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης 2.323

Μελιδόνιον,το 38

Νεάπολις,η 2.285

Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 89

Αηδονοχώριον,το 45

Καλλιστράτιον,το 44

Τοπική Κοινότητα Αλιάκμονος 231

Αλιάκμων,ο 231

Τοπική Κοινότητα Αξιοκάστρου 133

Αξιόκαστρον,το 36

Κλήμα,το 97

Τοπική Κοινότητα Ασπρούλας 122

Ασπρούλα,η 76

Κρυονέριον,το 46

Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς 109

Βελανιδιά,η 79

Στέρνα,η 30

Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου 251

Δρυόβουνον,το 251

Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 20

Λευκοθέα,η 20

Τοπική Κοινότητα Μεσολόγγου 40

Μεσόλογγος,ο 40

Τοπική Κοινότητα Μολόχας 132

Μολόχα,η 132

Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς 70

Πεπονιά,η 70

Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 22

Περιστέρα,η 22

Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 93

Πλατανιά,η 93

Τοπική Κοινότητα Πολυλάκκου 29

Πολύλακκον,το 29

Τοπική Κοινότητα Πυλωρίου 57

Πυλώριον,το 57

Τοπική Κοινότητα Σημάντρου 38

Σήμαντρον,το 38

Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου 102

Σκαλοχώριον,το 102

Τοπική Κοινότητα Τραπεζίτσης 99

Παναρέτη,η 22

Τραπεζίτσα,η 77

Τοπική Κοινότητα Χειμερινού 50

Χειμερινόν,το 50

Τοπική Κοινότητα Χορηγού 90

Παναγία,η 0

Χορηγός,ο 90

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 620

Τοπική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας 28

Αγία Σωτήρα,η 28

Τοπική Κοινότητα Βυθού 122

Βυθός,ο 122

Τοπική Κοινότητα Διλόφου 24

Δίλοφον,το 24

Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 446

Πεντάλοφος,ο 446

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6.247

Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης 5.490

Σιάτιστα,η 5.490

Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου 446

Μικρόκαστρον,το 420

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου,η 26

Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 311

Δαφνερόν,το 72

Παλαιόκαστρον,το 239

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 3.417

Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος 52

Αγίασμα,το 3

Άγιος Θεόδωρος,ο 34

Αχλαδέα,η 12

Κοιλάδιον,το 3

Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων 37

Άγιοι Ανάργυροι,οι 37

Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 42

Ανθούσα,η 30

Τριάδα,η 12

Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 136

Ανθοχώριον,το 98

Παρόχθιον,το 0

Φυτώκιον,το 38

Τοπική Κοινότητα Αυγερινού 236

Αυγερινός,ο 236

Τοπική Κοινότητα Βουχωρίνας 35

Βουχωρίνα,η 35

Τοπική Κοινότητα Βροντής 178

Απιδέα,η 33

Βροντή,η 123

Λευκάδιον,το 22

Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς 152

Δαμασκηνιά,η 152

Τοπική Κοινότητα Δάφνης 31

Δάφνη,η 31

Τοπική Κοινότητα Διχειμάρρου 50

Διχείμαρρον,το 50

Τοπική Κοινότητα Δραγασιάς 50

Δραγασιά,η 50

Τοπική Κοινότητα Ζώνης 63

Ζώνη,η 63

Τοπική Κοινότητα Κλεισωρείας 44

Κλεισώρεια,η 44

Τοπική Κοινότητα Κορυφής 70

Κορυφή,η 70

Τοπική Κοινότητα Κριμηνίου 45

Κριμήνιον,το 45

Τοπική Κοινότητα Λικνάδων 27

Λεύκη,η 11

Λικνάδες,αι 16

Τοπική Κοινότητα Λούβρης 51

Λούβρη,η 51

Τοπική Κοινότητα Λουκομίου 47

Λουκόμιον,το 47

Τοπική Κοινότητα Μόρφης 74

Μόρφη,η 74

Τοπική Κοινότητα Ομαλής 98

Γλυκοκερασέα,η 35

Ομαλή,η 63

Τοπική Κοινότητα Πλακίδας 10

Πλακίδα,η 10

Τοπική Κοινότητα Πολυκαστάνου 120

Πολυκάστανον,το 120

Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου 52

Ροδοχώριον,το 52

Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου 70

Σταυροδρόμιον,το 70

Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου 1.545

Ρόκαστρον,το 0

Τσοτύλιον,το 1.545

Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 102

Χρυσαυγή,η 102

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Έδρα: Πτολεμαΐς,η) 45.592

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1.352

Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου 527

Άγιος Χριστόφορος,ο 527

Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς 325

Ερμακιά,η 325

Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου 431

Καρυοχώριον,το 431

Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 69

Σπηλιά,η 69

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ 2.768

Τοπική Κοινότητα Ανατολικού 903

Ανατολικόν,το 903

Τοπική Κοινότητα Κομνηνών 690

Κομνηνά,τα 690

Παρχάρι,το 0

Τοπική Κοινότητα Μεσοβούνου 407

Μεσόβουνον,το 407

Τοπική Κοινότητα Πύργων 768

Πύργοι,οι 768

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ 274

Τοπική Κοινότητα Βλάστης 274

Βλάστη,η 274

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 3.909

Τοπική Κοινότητα Αναρράχης 926

Αναρράχη,η 926

Τοπική Κοινότητα Αρδάσσης 1.022

Άρδασσα,η 874

Κρυόβρυση,η 148

Τοπική Κοινότητα Εμπορίου 804

Εμπόριον,το 804

Τοπική Κοινότητα Μηλοχωρίου 582

Μηλοχώριον,το 582

Τοπική Κοινότητα Φούφα 575

Φούφας,ο 575

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 37.289

Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδος 32.142

Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο,το 8

Ξενοδοχείο Παντελίδης,το 7

Ξενοδοχείο Πτολεμαίος,το 0

Πτολεμαΐς,η 32.127

Τοπική Κοινότητα Ασβεστοπέτρας 739

Ασβεστόπετρα,η 739

Τοπική Κοινότητα Γαλατείας 393

Γαλάτεια,η 393

Τοπική Κοινότητα Δροσερού 342

Δροσερόν,το 342

Τοπική Κοινότητα Καρδίας 5

Καρδία,η 5

Τοπική Κοινότητα Κομάνου 107

Κόμανος,ο 107

Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής 456

Μαυροπηγή,η 456

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 614

Ολυμπιάς,η 614

Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου 224

Πεντάβρυσος,η 224

Τοπική Κοινότητα Περδίκκα 1.582

Περδίκκας,ο 1.582

Τοπική Κοινότητα Προαστίου 649

Παλιά Αμπέλια,τα 167

Προάστιον,το 482

Τοπική Κοινότητα Πτελεώνος 36

Πτελεών,ο 36

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη,η, Ιστορική έδρα: Αιανή,η) 71.388

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ 3.429

Δημοτική Κοινότητα Αιανής 2.006

Αιανή,η 2.006

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 637

Αγία Παρασκευή,η 637

Τοπική Κοινότητα Κερασέα 165

Κερασέα,η 165

Τοπική Κοινότητα Κτένιον 73

Κτένιον,το 73

Τοπική Κοινότητα Ροδιανής 295

Ροδιανή,η 295

Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου 161

Ρύμνιον,το 161

Τοπική Κοινότητα Χρωμίου 92

Χρώμιον,το 92

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 2.335

Τοπική Κοινότητα Λιβερών 29

Λιβερά,τα 29

Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου 1.059

Μαυροδένδριον,το 1.059

Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης 1.116

Ποντοκώμη,η 1.116

Τοπική Κοινότητα Σιδερά 131

Κτενάς,ο 0

Σιδεράς,ο 131

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 5.910

Δημοτική Κοινότητα Κρόκου 2.977

Κρόκος,ο 2.977

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας 66

Αμυγδαλέα,η 13

Ανατολή,η 26

Σταυρωτή,η 27

Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης 1.436

Άνω Κώμη,η 1.436

Τοπική Κοινότητα Καισάρειας 744

Καισάρεια,η 615

Κήπος,ο 129

Τοπική Κοινότητα Κάτω Κώμης 288

Κάτω Κώμη,η 288

Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου 116

Κοντοβούνιον,το 45

Πύργος,ο 71

Τοπική Κοινότητα Μηλέα 173

Μηλέα,η 173

Τοπική Κοινότητα Σπάρτου 110

Σπάρτον,το 110

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 5.834

Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 831

Άγιο Πνεύμα,το 1

Άγιος Δημήτριος,ο 830

Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους 144

Άγιος Χαράλαμπος,ο 144

Τοπική Κοινότητα Ακρινής 975

Ακρινή,η 960

Προφήτης Ηλίας,ο 15

Τοπική Κοινότητα Αυγής 20

Αυγή,η 20

Τοπική Κοινότητα Βοσκοχωρίου 120

Βοσκοχώριον,το 120

Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου 1.302

Γαλάνιον,το 15

Δρέπανον,το 1.287

Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου 331

Ανατολικόν,το 28

Καπνοχώριον,το 301

Σκάφη,η 2

Τοπική Κοινότητα Κλείτου 408

Κλείτος,ο 1

Νέος Κλείτος,ο 407

Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος 662

Θυμαριά,η 274

Κοιλάς,η 296

Κρεμαστή,η 92

Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου 436

Αγία Παρασκευή,η 0

Άγιοι Θεόδωροι,οι 18

Ζωοδόχος Πηγή,η 3

Λεβέντης,ο 7

Πολύμυλος,ο 408

Τοπική Κοινότητα Ρυακίου 285

Ρυάκιον,το 285

Τοπική Κοινότητα Τετραλόφου 320

Τετράλοφον,το 320

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 53.880

Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης 42.604

Αγία Κυριακή,η 61

Γηροκομείον,το 133

Ζ.Ε.Π.,ο 822

Ιερά Μονή Αναλήψεως,η 217

Κοζάνη,η 41.066

Σπινάρης,ο 305

Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων 368

Αλωνάκια,τα 368

Τοπική Κοινότητα Ανθοτόπου 153

Ανθότοπος,ο 114

Κηπάριον,το 39

Τοπική Κοινότητα Αργίλου 379

Άργιλος,ο 379

Τοπική Κοινότητα Βατερού 738

Βατερόν,το 738

Τοπική Κοινότητα Εξοχής 114

Εξοχή,η 114

Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς 180

Καλαμιά,η 180

Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας 904

Καρυδίτσα,η 904

Τοπική Κοινότητα Κοίλων 1.643

Κοίλα,τα 1.115

Μελίσσια,τα 26

Νέα Καρδιά,η 502

Τοπική Κοινότητα Λευκόβρυσης 1.208

Λευκόβρυση,η 1.208

Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής 1.161

Λευκοπηγή,η 1.161

Τοπική Κοινότητα Λυγερής 118

Λυγερή,η 118

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 346

Μεταμόρφωσις,η 346

Τοπική Κοινότητα Νέας Νικόπολης 185

Νέα Νικόπολις,η 185

Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης 388

Ξηρολίμνη,η 388

Τοπική Κοινότητα Οινόης 111

Οινόη,η 111

Τοπική Κοινότητα Πετρανών 696

Αεροδρόμιον,το 10

Πετρανά,τα 682

Σχολές ΟΑΕΔ,οι 0

Τσέλικας,ο 4

Τοπική Κοινότητα Πρωτοχωρίου 830

Πρωτοχώριον,το 830

Τοπική Κοινότητα Πτελέας 165

Πτελέα,η 165

Τοπική Κοινότητα Σκήτης 289

Κοκκιναράς,ο 12

Σκήτη,η 277

Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 1.300

Νέα Χαραυγή,η 1.294

Χαραυγή,η (Τ.Κ.Χαραυγής) 6

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Έδρα: Σέρβια,τα) 14.830

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 3.448

Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού 3.399

Βελβεντός,ο 3.360

Παλαιογράτσανον,το 39

Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 14

Αγία Κυριακή,η 14

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου 28

Καταφύγιον,το 28

Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου 7

Πολύφυτον,το 7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 1.539

Τοπική Κοινότητα Ελάτης 415

Ελάτη,η 415

Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου 334

Μικρόβαλτον,το 333

Μονή Στανού,η 1

Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου 790

Λαζαράδες,οι 94

Τρανόβαλτον,το 645

Φρούριον,το 51

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 1.232

Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 1.232

Λιβαδερόν,το 1.232

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 8.611

Δημοτική Κοινότητα Σερβίων 3.540

Λάβα,η 0

Νέα Λάβα,η 560

Σέρβια,τα 2.980

Τοπική Κοινότητα Αυλών 293

Αυλαί,αι 293

Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου 615

Βαθύλακκος,ο 615

Τοπική Κοινότητα Γουλών 185

Γούλαι,αι 185

Τοπική Κοινότητα Ιμέρων 212

Αύρα,η 56

Ίμερα,τα 156

Τοπική Κοινότητα Καστανιάς 565

Καστανιά,η 68

Νέα Καστανιά,η 497

Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων 461

Κρανίδια,τα 461

Τοπική Κοινότητα Λευκάρων 211

Λεύκαρα,τα 211

Τοπική Κοινότητα Μεσιανής 280

Μεσιανή,η 280

Τοπική Κοινότητα Μεταξά 226

Μεταξάς,ο 226

Τοπική Κοινότητα Νεράιδας 148

Νεράιδα,η 148

Τοπική Κοινότητα Πλατανορρεύματος 1.004

Πλατανόρρευμα,το 1.004

Τοπική Κοινότητα Πολυρράχου 269

Πολύρραχον,το 134

Προσήλιον,το 135

Τοπική Κοινότητα Ροδίτου 290

Κουβούκλια,τα 27

Ροδίτης,ο 263

Τοπική Κοινότητα Τριγωνικού 312

Τριγωνικόν,το 312

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Έδρα: Γρεβενά,τα) 31.757

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Έδρα: Γρεβενά,τα) 25.905

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 280

Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας 280

Αβδέλλα,η 280

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 870

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 75

Άγιος Κοσμάς,ο 49

Άνω Εκκλησία,η 25

Εκκλησία,η 1

Τοπική Κοινότητα Δασυλλίου 12

Δασύλλιον,το 12

Τοπική Κοινότητα Καληράχης 125

Καληράχη,η 125

Τοπική Κοινότητα Καλλονής 6

Καλλονή,η 6

Τοπική Κοινότητα Κυδωνιών 104

Κυδωνίαι,αι 81

Λείψιον,το 23

Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 43

Κυπαρίσσιον,το 43

Τοπική Κοινότητα Μεγάρου 370

Μέγαρον,το 370

Τοπική Κοινότητα Οροπεδίου 110

Οροπέδιον,το 110

Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 25

Τρίκορφον,το 25

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 1.969

Τοπική Κοινότητα Εξάρχου 110

Βάρης,ο 48

Έξαρχος,ο 62

Τοπική Κοινότητα Κέντρου 232

Αγαλαίοι,οι 47

Κέντρον,το 102

Νησίον,το 83

Τοπική Κοινότητα Κνίδης 610

Ιτέα,η 133

Κνίδη,η 264

Μικροκλεισούρα,η 63

Πιστικόν,το 50

Πόρος,ο 100

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 237

Παλαιοχώριον,το 237

Τοπική Κοινότητα Ποντινής 333

Ποντινή,η 333

Τοπική Κοινότητα Πυλωρών 69

Πυλωροί,οι 69

Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 378

Δίπορον,το 85

Νεοχώριον,το 116

Σαρακήνα,η 177

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 885

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 122

Καλλιθέα,η 58

Πριόνια,τα 64

Τοπική Κοινότητα Κηπουρείου 206

Κηπουρείον,το 206

Τοπική Κοινότητα Κρανέας 385

Κρανέα,η 385

Τοπική Κοινότητα Μικρολιβάδου 56

Μικρολίβαδον,το 56

Τοπική Κοινότητα Πηγαδίτσης 96

Πηγαδίτσα,η 96

Τοπική Κοινότητα Σιταρά 20

Σιταράς,ο 20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.610

Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών 13.374

Γρεβενά,τα 13.137

Δοξαράς,ο 208

Καλαμίτσιον,το 29

Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 369

Άγιοι Θεόδωροι,οι 215

Αιμιλιανός,ο 36

Ανθρακιά,η 103

Δεσπότης,ο 15

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών 500

Αγία Τριάς,η 32

Αμυγδαλέαι,αι 446

Λόχμη,η 22

Τοπική Κοινότητα Βατολάκκου 287

Βατόλακκος,ο 287

Τοπική Κοινότητα Ελάτου 177

Έλατος,ο 164

Κάστρον,το 13

Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου 229

Ελεύθερον Προσφύγων,το 172

Ελεύθερον,το 57

Τοπική Κοινότητα Καλοχίου 106

Αγάπη,η 26

Καλόχιον,το 31

Μεσόλακκος,ο 49

Τοπική Κοινότητα Κυρακαλής 130

Κυρακαλή,η 130

Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου 555

Μέγα Σειρήνιον,το 461

Μικρόν Σειρήνιον,το 94

Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 343

Ασπρόκαμπος,ο 80

Μυρσίνα,η 263

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 252

Ροδιά,η 252

Τοπική Κοινότητα Συνδένδρου 194

Σύνδενδρον,το 194

Τοπική Κοινότητα Φελλίου 1.094

Ελευθεροχώριον,το 59

Φελλίον,το 1.035

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ 39

Τοπική Κοινότητα Δοτσικού 39

Δοτσικόν,το 39

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 1.890

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 452

Άγιος Γεώργιος,ο 452

Τοπική Κοινότητα Αηδονίων 64

Αηδόνια,τα 53

Δασάκιον,το 11

Τοπική Κοινότητα Κιβωτού 417

Κιβωτός,η 417

Τοπική Κοινότητα Κληματακίου 82

Κληματάκιον,το 82

Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 242

Κοκκινιά,η 223

Νέα Τραπεζούς,η 19

Τοπική Κοινότητα Μηλέας 205

Μηλέα,η 205

Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 172

Πολύδενδρον,το 172

Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου 256

Ταξιάρχης,ο 256

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 1.297

Τοπική Κοινότητα Αλατόπετρας 76

Αλατόπετρα,η 76

Τοπική Κοινότητα Αναβρυτών 23

Αναβρυτά,τα 23

Τοπική Κοινότητα Ζάκα 157

Ζάκας,ο 145

Περιβολάκιον,το 12

Τοπική Κοινότητα Κοσματίου 134

Κοσμάτιον,το 134

Τοπική Κοινότητα Λάβδα 49

Λάβδας,ο 49

Τοπική Κοινότητα Μαυραναίων 289

Μαυραναίοι,οι 159

Μαυρονόρος,το 78

Σταυρός,ο 52

Τοπική Κοινότητα Μοναχιτίου 98

Μοναχίτιον,το 98

Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 32

Πανόραμα,το 32

Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 85

Πολυνέριον,το 85

Τοπική Κοινότητα Προσβόρρου 39

Πρόσβορρον,το 39

Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου 187

Σπήλαιον,το 187

Τοπική Κοινότητα Τρικώμου 128

Παρόρειον,το 12

Τρίκωμον,το 116

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 33

Τοπική Κοινότητα Μεσολουρίου 33

Μεσολούριον,το 33

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 21

Τοπική Κοινότητα Περιβολίου 21

Περιβόλιον,το 21

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 378

Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας 378

Σαμαρίνα,η 378

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ 454

Τοπική Κοινότητα Σμίξης 454

Σμίξη,η 454

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 179

Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων 179

Αετιά,η 34

Κουρούνα,η 0

Φιλιππαίοι,οι 145

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Έδρα: Δεσκάτη,η) 5.852

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4.294

Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης 3.598

Άγιος Γεώργιος,ο 0

Γήλοφος,ο 88

Δεσκάτη,η 3.508

Διασελλάκιον,το 2

Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 161

Δασοχώριον,το 161

Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς 352

Παλιουριά,η 352

Τοπική Κοινότητα Παναγίας 75

Μονή Αγίου Νικάνορος,η 2

Παναγία,η 73

Τοπική Κοινότητα Παρασκευής 108

Παρασκευή,η 108

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 1.558

Τοπική Κοινότητα Καρπερού 913

Δήμητρα,η 357

Καρπερόν,το 556

Τοπική Κοινότητα Κατάκαλης 176

Κατάκαλη,η 176

Τοπική Κοινότητα Τρικοκκιάς 469

Άνοιξις,η 93

Τρικοκκιά,η 235

Τριφύλλιον,το 141

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Έδρα: Καστοριά,η) 50.322

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Έδρα: Καστοριά,η) 35.874

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 6.568

Δημοτική Κοινότητα Μανιακών 3.055

Μανιάκοι,οι 3.055

Τοπική Κοινότητα Αυγής 159

Αυγή,η 159

Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας 342

Κορομηλέα,η 342

Τοπική Κοινότητα Λεύκης 961

Λεύκη,η 379

Νέα Λεύκη,η 582

Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς 23

Ομορφοκκλησιά,η 23

Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου 618

Πεντάβρυσον,το 599

Υψηλόν,το 19

Τοπική Κοινότητα Τσάκονης 288

Τσάκονη,η 288

Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου 1.122

Πορειά,η 512

Χιλιόδενδρον,το 610

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.138

Τοπική Κοινότητα Βασιλειάδος 453

Αγία Παρασκευή,η 31

Βασιλειάς,η 325

Βέργα,η 97

Τοπική Κοινότητα Κορησού 1.020

Άγιος Νικόλαος,ο 22

Κορησός,η 998

Τοπική Κοινότητα Λιθιάς 311

Λιθιά,η 311

Τοπική Κοινότητα Μελισσοτόπου 354

Μελισσότοπος,ο 172

Μονή Αγίων Αναργύρων,η 9

Σταυροπόταμος,ο 173

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 1.275

Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας 127

Βυσσινέα,η 127

Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 325

Μεταμόρφωσις,η 139

Φωτεινή,η 186

Τοπική Κοινότητα Οξυάς 41

Οξυά,η 41

Τοπική Κοινότητα Πολυκεράσου 15

Πολυκέρασον,το 15

Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 82

Σιδηροχώριον,το 82

Τοπική Κοινότητα Τοιχίου 685

Τοιχίον,το 685

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.958

Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς 16.958

Απόσκεπος,ο 139

Καστοριά,η 13.387

Κεφαλάριον,το 353

Χλόη,η 3.079

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 560

Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου 266

Δενδροχώριον,το 266

Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής 294

Ιεροπηγή,η 294

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 259

Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 259

Κλεισούρα,η 257

Μονή Παναγίας,η 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 672

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου 50

Άγιος Αντώνιος,ο 50

Τοπική Κοινότητα Γάβρου 363

Γάβρος,ο 0

Νέος Οικισμός,ο 363

Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος 5

Κρανιώνας,ο 5

Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου 117

Μακροχώριον,το 117

Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου 6

Μαυρόκαμπος,ο 6

Τοπική Κοινότητα Μελά 118

Άνω Μελάς,ο 30

Μελάς,ο 88

Τοπική Κοινότητα Χαλάρων 13

Χάλαρα,τα 13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 3.220

Τοπική Κοινότητα Δισπηλίου 976

Δισπήλιον,το 976

Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου 1.497

Κρεπενή,η 210

Μαυροχώρι,το 1.287

Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης 747

Πολυκάρπη,η 747

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 4.224

Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμιάς 2.955

Κολοκυνθού,η 744

Μεσοποταμιά,η 2.099

Παλλινοστούντες,οι 112

Τοπική Κοινότητα Αγία Κυριακή 263

Αγία Κυριακή,η 263

Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 398

Καλοχώριον,το 398

Τοπική Κοινότητα Οινόης 475

Οινόη,η 475

Τοπική Κοινότητα Πτεριάς 133

Ακόντιον,το 0

Κάτω Πτεριά,η 24

Πτεριά,η 109

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (Έδρα: Νεστόριον,το) 2.646

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ 669

Τοπική Κοινότητα Διποταμιάς 462

Διποταμιά,η 456

Καλή Βρύση,η 0

Μεσόβραχον,το 6

Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων 78

Κομνηνάδες,οι 78

Τοπική Κοινότητα Πολυανέμου 11

Πολυάνεμον,το 11

Τοπική Κοινότητα Χιονάδου 118

Χιονάτον,το 118

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 548

Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου 295

Επταχώρι,το 295

Τοπική Κοινότητα Ζούζουλης 44

Ζούζουλη,η 44

Τοπική Κοινότητα Χρυσής 209

Πευκόφυτον,το 85

Χρυσή,η 124

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 18

Τοπική Κοινότητα Γράμου 18

Γράμος,ο 18

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1.411

Τοπική Κοινότητα Κοτύλης 34

Νέα Κοτύλη,η 34

Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 56

Κυψέλη,η 56

Τοπική Κοινότητα Νεστορίου 964

Αγία Άννα,η 59

Γιαννοχώρι,το 0

Λειβαδοτόπι,το 15

Μονόπυλο,το 0

Νεστόριον,το 865

Πεύκος,ο 18

Στενά,τα 1

Τρίλοφος,ο 6

Τοπική Κοινότητα Πτελέας 357

Κάτω Πτελέα,η 57

Κρανοχώριον,το 245

Πτελέα,η 55

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ (Έδρα: Άργος Ορεστικόν,το) 11.802

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 8.903

Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού 7.482

Άργος Ορεστικόν,το 7.473

Κρεμαστόν,το 9

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία 8

Άγιος Ηλίας,ο 8

Τοπική Κοινότητα Αμμουδάρας 245

Αμμουδάρα,η 61

Αμπελοχώριον,το 134

Βοτάνιον,το 50

Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 375

Ασπροκκλησιά,η 358

Ασπρονέριον,το 17

Τοπική Κοινότητα Βράχου 33

Βράχος,ο 33

Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 133

Βέλος,το 77

Διαλεκτόν,το 56

Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου 44

Άνω Περιβόλιον,το 19

Καστανόφυτον,το 25

Τοπική Κοινότητα Λάγκας 41

Λάγκα,η 41

Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων 218

Κρύα Νερά,τα 16

Λακκώματα,τα 97

Λαχανόκηποι,οι 105

Τοπική Κοινότητα Μελανθίου 139

Μελάνθιον,το 88

Νίκη,η 41

Πετροπουλάκιον,το 10

Τοπική Κοινότητα Νοστίμου 108

Νόστιμον,το 108

Τοπική Κοινότητα Σπηλαίων 37

Ζευγοστάσιον,το 6

Σπήλαια,τα 31

Τοπική Κοινότητα Σπήλιου 40

Ανθηρόν,το 24

Κερασώνα,η 2

Σπήλιος,ο 14

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2.899

Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 668

Αμπελόκηποι,οι 668

Τοπική Κοινότητα Βογατσικού 549

Άγιος Νικόλαος,ο 6

Βογατσικό,το 543

Τοπική Κοινότητα Γέρμα 560

Γέρμας,ο 560

Τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου 751

Κωσταράζιον,το 751

Νέον Κωσταράζιον,το 0

Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας 371

Μηλίτσα,η 371

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Έδρα: Φλώρινα,η) 51.414

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Έδρα: Αμύνταιον,το, Ιστορική έδρα: Νυμφαίον,το) 16.973

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 2.952

Τοπική Κοινότητα Αγραπιδεών 120

Αγραπιδέαι,αι 120

Τοπική Κοινότητα Αετού 759

Αετός,ο 759

Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 452

Ανάργυροι,οι 452

Τοπική Κοινότητα Ασπρογείων 213

Ασπρόγεια,τα 209

Περικοπή,η 4

Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων 232

Βαλτόνερα,τα 232

Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου 257

Λιμνοχώριον,το 257

Τοπική Κοινότητα Πεδινού 387

Πεδινόν,το 387

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 532

Σκλήθρον,το 532

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 7.612

Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου 4.306

Αμύνταιον,το 3.671

Ανάληψη,η 527

Σωτήρ,ο 108

Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος 984

Άγιος Παντελεήμων,ο 984

Τοπική Κοινότητα Κέλλης 683

Κέλλα,η 683

Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 66

Κλειδίον,το 66

Τοπική Κοινότητα Ξινού Νερού 1.081

Ξινόν Νερόν,το 1.081

Τοπική Κοινότητα Πετρών 312

Πέτραι,αι 312

Τοπική Κοινότητα Ροδώνος 93

Ροδών,ο 93

Τοπική Κοινότητα Φανού 87

Φανός,ο 87

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 638

Τοπική Κοινότητα Βαρικού 638

Βαρικόν,το 638

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ 1.115

Τοπική Κοινότητα Λεχόβου 1.115

Λέχοβον,το 1.115

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 132

Τοπική Κοινότητα Νυμφαίου 132

Νυμφαίον,το 132

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ 4.524

Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας 424

Αντίγονος,ο 424

Τοπική Κοινότητα Βεγόρων 463

Βέγορα,τα 463

Τοπική Κοινότητα Λεβαίας 919

Λεβαία,η 919

Τοπική Κοινότητα Μανιακίου 484

Μανιάκιον,το 484

Τοπική Κοινότητα Πελαργού 325

Πελαργός,ο 325

Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου 137

Φαράγγιον,το 137

Τοπική Κοινότητα Φιλώτα 1.772

Φιλώτας,ο 1.772

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (Έδρα: Λαιμός,ο) 1.560

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 359

Τοπική Κοινότητα Βατοχωρίου 23

Βατοχώριον,το 23

Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής 314

Κρυσταλλοπηγή,η 314

Τοπική Κοινότητα Κώτα 22

Κώτας,ο 22

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ 1.201

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αχιλλείου 110

Άγιος Αχίλλειος,ο 21

Πύλη,η 89

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γερμανού 182

Άγιος Γερμανός,ο 182

Τοπική Κοινότητα Ανταρτικού 113

Ανταρτικόν,το 84

Τρίγωνον,το 29

Τοπική Κοινότητα Βροντερού 78

Βροντερόν,το 78

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 117

Καλλιθέα,η 117

Τοπική Κοινότητα Καρυών 68

Καρυαί,αι 56

Οξυά,η 12

Τοπική Κοινότητα Λαιμού 187

Λαιμός,ο 185

Μηλεών,ο 2

Τοπική Κοινότητα Λευκώνος 116

Λευκών,ο 116

Τοπική Κοινότητα Μικρολίμνης 46

Μικρολίμνη,η 46

Τοπική Κοινότητα Πισοδερίου 7

Βίγλα,η 0

Πισοδέριον,το 7

Τοπική Κοινότητα Πλατέος 73

Πλατύ,το 73

Τοπική Κοινότητα Πρασίνου 21

Πράσινον,το 21

Τοπική Κοινότητα Ψαράδων 83

Ψαράδες,οι 83

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Έδρα: Φλώρινα,η) 32.881

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 2.735

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 136

Αγία Παρασκευή,η 136

Τοπική Κοινότητα Ακρίτα 100

Ακρίτας,ο 100

Τοπική Κοινότητα Άνω Καλλινίκης 275

Άνω Καλλινίκη,η 275

Τοπική Κοινότητα Άνω Κλεινών 179

Άνω Κλειναί,αι 179

Τοπική Κοινότητα Εθνικού 58

Εθνικόν,το 58

Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης 85

Κάτω Καλλινίκη,η 85

Τοπική Κοινότητα Κάτω Κλεινών 394

Κάτω Κλειναί,αι 394

Τοπική Κοινότητα Κλαδορράχης 97

Κλαδορράχη,η 93

Κοίμησις της Θεοτόκου,η 4

Τοπική Κοινότητα Κρατερού 84

Κρατερόν,το 84

Τοπική Κοινότητα Μαρίνης 120

Μαρίνα,η 120

Τοπική Κοινότητα Μεσοκάμπου 67

Μεσόκαμπος,ο 67

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 358

Μεσοχώριον,το 358

Τοπική Κοινότητα Νέου Καυκάσου 229

Νέος Καύκασος,ο 229

Τοπική Κοινότητα Νίκης 273

Νίκη,η 273

Τοπική Κοινότητα Παρορείου 23

Παρόρειον,το 23

Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου 257

Πολυπλάτανον,το 257

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ 5.927

Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 404

Άνω Αχλάδα,η 102

Αχλάδα,η 271

Γιουρούκι,το 31

Τοπική Κοινότητα Βεύης 663

Βεύη,η 663

Τοπική Κοινότητα Ιτέας 542

Ιτέα,η 542

Τοπική Κοινότητα Λόφων 355

Λόφοι,οι 355

Τοπική Κοινότητα Μελίτης 1.432

Μελίτη,η 1.432

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου 518

Άγιος Αθανάσιος,ο 33

Νεοχωράκιον,το 485

Τοπική Κοινότητα Παλαίστρας 289

Παλαίστρα,η 289

Τοπική Κοινότητα Παππαγιάννη 581

Παππαγιάννης,ο 581

Τοπική Κοινότητα Σιταριάς 718

Σιταριά,η 718

Τοπική Κοινότητα Σκοπού 114

Σκοπός,ο 114

Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 311

Τριπόταμος,ο 311

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 4.234

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου 213

Άγιος Βαρθολομαίος,ο 172

Σταθμός Βεύης,ο 41

Τοπική Κοινότητα Αμμοχωρίου 1.250

Αμμοχώριον,το 1.250

Τοπική Κοινότητα Άνω Υδρούσσης 229

Άνω Υδρούσσα,η 229

Τοπική Κοινότητα Ατραπού 150

Ατραπός,η 150

Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής 239

Δροσοπηγή,η 239

Τοπική Κοινότητα Κολχικής 231

Κολχική,η 231

Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυών 62

Λεπτοκαρυαί,αι 62

Τοπική Κοινότητα Περάσματος 435

Πέρασμα,το 435

Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου 314

Πολυπόταμον,το 314

Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλέας 64

Τριανταφυλλέα,η 64

Τοπική Κοινότητα Τροπαιούχου 323

Τροπαιούχος,ο 323

Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης 304

Υδρούσσα,η 304

Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 420

Φλάμπουρον,το 420

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 19.985

Δημοτική Κοινότητα Φλωρίνης 17.907

Σίμος Ιωαννίδης,ο 221

Φλώρινα,η 17.686

Τοπική Κοινότητα Αλώνων 211

Άλωνα,τα 211

Τοπική Κοινότητα Αρμενοχωρίου 986

Αρμενοχώριον,το 986

Τοπική Κοινότητα Κορυφής 0

Κορυφή,η 0

Τοπική Κοινότητα Μεσονησίου 198

Μεσονήσιον,το 198

Τοπική Κοινότητα Πρώτης 120

Πρώτη,η 120

Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς 563

Σκοπιά,η 563

Τοπική Κοινότητα Τριβούνου 0

Καλογερίτσα,η 0

Τρίβουνον,το 0

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια