Προειδοποίηση Διαμαντοπούλου για τις καταλήψεις: “Θα χάσετε το εξάμηνο”

Αρχική » Διάφορα » Προειδοποίηση Διαμαντοπούλου για τις καταλήψεις: “Θα χάσετε το εξάμηνο”

Με νέα εγκύκλιο του που έστειλε στα πανεπιστήμια, το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει τις διατάξεις του νέου Νόμου Πλαισίου, σχετικά με την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου.Με νέα εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας βάζει φωτιά στο χώρο της Παιδείας, καθώς προειδοποεί με σαφήνεια πως εάν δεν σταματήσουν οι φοιτητές τις καταλήψεις θα χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:…

– Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33, ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία για τα Πανεπιστήμια και τη Διεύθυνση της Σχολής για τα ΤΕΙ και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα για τα ΑΕΙ και του Διευθυντή της Σχολής για τα ΤΕΙ .

– Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33, κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Η πραγματοποίηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας είναι ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντος του Τμήματος ή της Σχολής.

– Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 33, αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

– Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 33, οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

«Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι Σχολές και τα Τμήματα αρμοδιότητάς σας» ζητάει το υπουργείο Παιδείας από τις διοικήσεις των ΑΕΙ.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια