Προς ίδρυση μεγάλη µονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά (1,5 εκατ. ευρώ)‏

Αρχική » Διάφορα » Προς ίδρυση μεγάλη µονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά (1,5 εκατ. ευρώ)‏

Υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ η συνολική αξία των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν από τον νέο αναπτυξιακό νόµο. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην προκειµένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα σχέδια έχουν υποβληθεί από µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας, σε διάστηµα µόλις ενός µηνός υποβλήθηκαν 145 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 725.689.242.49 ευρώ, τα οποία δηµιουργούν 812 νέες θέσεις εργασίας. Από αυτά, τα 94 υποβλήθηκαν στις 13 περιφέρειες της χώρας και τα υπόλοιπα 49 στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, ο τοµέας της µεταποίησης συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον µε το 60,7% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας (πρόκειται για 88 περιπτώσεις), ακολουθεί ο τοµέας του τουρισµού µε ποσοστό 14,5% και 21 επενδυτικά σχέδια, στην τρίτη θέση βρίσκεται ο πρωτογενής τοµέας, η γεωργία µε 20 επενδυτικά σχέδια, και στην τέταρτη θέση ο τοµέας των υπηρεσιών µε 16 επενδυτικά σχέδια. Αναφορικά µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αιτήσεις που αφορούν την κατηγορία των πολύ µικρών επιχειρήσεων αντιστοιχούν στο 35%, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες, µεγάλου, µεσαίου και µικρού µεγέθους, µοιράζονται σχεδόν ισόποσα. Συνολικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 115 επενδυτικά σχέδια και οι µεγάλες µόλις 30 σχέδια. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τη Βόρεια Ελλάδα προέρχεται ποσοστό µεγαλύτερο του 1/3 των υποβληθέντων σχεδίων (55 περιπτώσεις) και ακολουθούν η Θεσσαλία µε 14 σχέδια, η Κρήτη µε 13 και η ∆υτική Ελλάδα µε 12 επενδυτικά σχέδια.

Στη μεταποίηση οι περισσότερες θέσεις.

Από τις προσδοκώµενες νέες θέσεις εργασίας, που αποτελούν και το ζητούµενο του νέου επενδυτικού νόµου, οι περισσότερες δηµιουργούνται στον τοµέα της µεταποίησης, πρόκειται για 336 θέσεις εργασίας, ακολουθεί ο τοµέας των υπηρεσιών µε 259 θέσεις εργασίας, παρ’ ότι συγκεντρώνει τα λιγότερα επενδυτικά σχέδια (µόλις 16 από τα 145), ο τουρισµός βρίσκεται στην τρίτη θέση µε 133 νέες θέσεις εργασίας και ο πρωτογενής τοµέας µε 84 θέσεις. Γεωγραφικά, οι περισσότερες νέες θέσεις δηµιουργούνται στην Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας (165 νέες θέσεις), στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας οι 144 και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας οι 140. Από τον συνολικό προϋπολογισµό των επενδυτικών σχεδίων τα 489 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις στον τοµέα τις µεταποίησης και 122 εκατ. ευρώ τον τοµέα των υπηρεσιών.

Οπως επισηµαίνει ο υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης , «ο νέος επενδυτικός νόµος οδηγεί σε “αλλαγή παραδείγµατος”, ανατρέπει αναχρονιστικές και αναποτελεσµατικές αντιλή ψεις και διαδικασίες, και προτάσσει νέα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας που υπηρετούν την κοινωνία και το δηµόσιο συµφέρον». Και επισηµαίνει ότι «αποτυπώνει µια ριζοσπαστική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε ως κράτος και ως κοινωνία το νέο πρότυπο οικονοµικής ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Εχουµε βάλει τέλος στην παλιά λογική των επιδοτήσεων, των αδιαφανών µηχανισµών, της βαριάς γραφειοκρατίας, των ασαφών χρονοδιαγραµµάτων, της αβέβαιης οικονοµικής αποτελεσµατικότητας».

Ενδεικτικά, μεταξύ των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνονται:

Η κατασκευή αιολικών σταθµών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Εβρου, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ
Η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός µονάδας σπόρων πατάτας και βρώσιµης πατάτας στην περιοχή του Νευροκοπίου ∆ράµας, ύψους 700.000 ευρώ
Η ίδρυση µονάδας για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ
Η δηµιουργία µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού στα Γρεβενά
Η δηµιουργία µονάδας παραγωγής στερεών βιοκαυσίµων στον Νοµό Φθιώτιδας, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ
Ο εκσυγχρονισµός µονάδας τυποποίησης κρέατος στην περιοχή της Πάτρας, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ
Αναρτήθηκε από kastor

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια