Προκηρύχθηκαν εκλογές στο Επιμελητήριο Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » Προκηρύχθηκαν εκλογές στο Επιμελητήριο Καστοριάς

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καστοριάς που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.12431/586/11-04-2011 απόφαση της Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
σύμφωνα με το Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν.3419/05, το Ν.3943/11 με τον οποίο στο άρθρο 48 εδαφ. Β οι εκλογές στα Επιμελητήρια της χώρας θα διεξαχθούν μεταξύ 15ης Νοεμβρίου και 15ης Δεκεμβρίου 2011, το ΠΔ 372/92 το ΠΔ 193/97, το ΠΔ 309/97 το Π.Δ 164/2001 και το ΠΔ 52/2006

ανακοινώνει

ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καστοριάς θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα από 08:00 έως 18:30 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς, Μητροπόλεως 60 1ος όροφος, Καστοριά.

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3419/2005.

Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι έως και 10 Οκτωβρίου 2011.

Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Καστοριάς προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκτίθεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου, οδός Μητροπόλεως 60, 52100 Καστοριά.

Αναλυτική πρόσκληση για τις εκλογές θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πενήντα (50) μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών.

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

Φυντριλάκη Χρυσή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια