15η προσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » 15η προσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011 και ώρα 7.30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα

•1. Ανακοινώσεις.

•2. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καστοριάς, έτους 2011. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη, Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Α. Μόκκα)

•3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2011. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη- Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)

•4. Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς, που αφορά στον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄και Β΄ τριμήνου έτους 2011. (Σχετική η υπ΄αριθμ. 170/11 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

•5. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη)

•6. Διαγραφή χρεών. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη- Γραφείου Εσόδων)

•7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη)

•8. Καταβολή επιδόματος έτους 2009 σε υπαλλήλους που απασχολήθηκαν με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)

•9. Τροποποίηση της 197/11 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την επιβολή τελών ύδρευσης. (Σχετική η 141/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς)

•10. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καστοριάς, «Δημοτικό Ωδείου Δημητρίου Μπαϊρακτάρη και Σουλτάνας Πετσάλνικου-Μπαϊρακτάρη» (Σχετική εισήγηση Δημάρχου Καστοριάς κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)

•11. Εισήγηση Δημάρχου Καστοριάς κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη για την έγκριση δράσης προώθησης & ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού. Έγκριση μετάβασης εκτός έδρας Αντιδημάρχου Καστοριάς κας. Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία.

•12. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού οικήματος στο Δισπηλιό για την λειτουργία «εργαστηρίου κατασκευής αντιτύπων αρχαίων αντικειμένων. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)

•13. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Καστοριάς. (Σχετική η υπ΄αριθμ. 12/11 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καστοριάς.)

•14. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καστοριάς (Σχετική απόφαση εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς)

•15. Συμμετοχή στο έργο: «Οι νέοι του σήμερα … αυριανοί ηγέτες των κοινοτήτων» στα πλαίσια του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες , Μέτρο 1.2 – Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων και έγκριση μετάβασης εκτός έδρας αντιπροσωπείας του Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου)

•16. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 238/11 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την «Υποβολή Προτάσεων έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013στον άξονα προτεραιότητας : 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στη Π.Δ.Μ» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας : 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική & Αγροτική Αναγέννηση». (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου)

•17. Πρόταση Συνεργασίας με Εθνικό Μετσόβειο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια Διάσωσης των πολιτιστικών μνημείων του Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου)

•18. Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Καστοριάς 2008 – 2010 – Παραλαβή Γ΄Φάσης του έργου: «Συμβουλευτική Υποστήριξη του Δήμου Καστοριάς για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. (Σχετική εισήγηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής)

•19. Εγγραφή του Δήμου Καστοριάς, ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη)

•20. Έγκριση της 95/11 απόφασης ΔΕΥΑΚ σχετικά με την επιβολή τέλους άντλησης βοθρολυμμάτων.

•21. Απαγόρευση βοσκής στα όρια της περιοχής Χαλάρας – Μακροχωρίου. (Σχετικό έγγραφο Δ/νσης Δασών – Αποφάσεις Τοπικών Κοινοτήτων)

•22. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. (Σχετική εισήγηση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρ. Τσακλίδη)

•23. Εισήγηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεων. Ζέγα με θέμα: «Οικισμός Αθίγγανων στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κολοκυνθούς – Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης – προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

•24. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Κ.Α.Δ. (Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρονομιάς Ζήση Παπαλαζάρου) (Σχετική εισήγηση Δ. Καραμανίδη, υπολόγου διαχείρισης και Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης)

•25. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου Καστοριάς, κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη, εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

•26. Υπολογισμός Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης της Α.Ε. HELLAS ON LINE για χορήγηση άδειας τομής συνολικού μήκους 3.490,00μ. για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών εντός της πόλης της Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Α. Μόκκα)

•27. Έγκριση η μη παραχώρησης χώρου στον Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (περιοχή Εργατικών Κατοικιών) (Σχετικό έγγραφο Νοσοκομείου – Σχετική η 48/11 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς)

•28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων και αρδευτικών αυλάκων Δ.Κ. Μεσοποταμίας» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)

•29. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση αναπαλαίωσης Δημοτικού Σχολείου Κλεισούρας» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)

•30. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης βορινής εισόδου Δ.Δ. Μεσοποταμίας». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)

•31. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αγίας Τριάδας» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)

•32. Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Διαχείριση ομβρίων υδάτων» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)

•33. Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση μεγάλης βρύσης Κορησού» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια