Υποβολή οικονομικών στοιχείων – Απάντηση σε δημοσίευμα – Άργος Ορεστικό

Αρχική » Διάφορα » Υποβολή οικονομικών στοιχείων – Απάντηση σε δημοσίευμα – Άργος Ορεστικό

            Στην Εφημερίδα “Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία”, στο φύλλο του Σαββάτου, 02/04/2011, δημοσιεύτηκε άρθρο  με τίτλο «3 πανεπιστήμα, 37 νοσοκομεία και 195 Φορείς έχασαν την κρατική χρηματοδότηση». Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στο “κόψιμο” της κρατικής επιχορήγησης και στην επιβολή ποινών έναντι των διοικητών που δεν αποστέλλουν οικονομικά στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αναφέρει, δε, ότι βρέθηκαν συνολικά 235 φορείς που δεν είχαν αποστείλει μέχρι την Παρασκευή, 01/04/2011, τα στοιχεία του μήνα Φεβρουαρίου. Παραθέτει μάλιστα ο αρθρογράφος και Κατάλογο με τους παραπάνω φορείς, μεταξύ των οποίων διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι περιλαμβάνεται και η υπηρεσία μας, το Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης & Κοινωικής Υποστήριξης  Ατόμων με Αναπηρία  (Κ.Α.Α.Κ.Υ. ΑμεΑ) Καστοριάς.

            Προς αποκατάσταση της αλήθειας γνωστοποιούμε τα εξής:
            Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που  περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως είναι και η υπηρεσία μας, σύμφωνα με την αριθ. 2/οικ.22717/0094/09.03.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχεία προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού, οφειλών, κ.λπ.  Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται μέσω Ειδικού Εντύπου, του Μηνιαίου Δελτίου 1, τόσο σε Ηλεκτρονική όσο και σε Έντυπη Μορφή. Η προθεσμία για την αποστολή του εν λόγω Δελτίου, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, είναι δώδεκα (12) ημέρες από την λήξη του μήνα αναφοράς. Το Δελτίο αυτό από την υπηρεσία μας υποβάλλεται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), η οποία το διαβιβάζει στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το  Υπουργείο συγκεντρώνει όλα τα Δελτία των υπηρεσιών που εποπτεύει, τα ελέγχει και τα διαβιβάζει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
            Για την επίμαχη αποστολή που αναφέρεται στο παραπάνω δημοσίευμα, ήτοι για τα στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου 2011, από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας προκύπτει ότι το σχετικό Μηνιαίο Δελτίο στάλθηκε ηλεκτρονικά στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία στις 10/03/2011, ενώ ακολούθησε και ταχυδρομική αποστολή με courier, την ίδια ημέρα, εντός δηλαδή της προθεσμίας που τίθεται από την Υπουργική Απόφαση. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τις αποστολές αυτές  υπάρχουν στην υπηρεσία μας, και είναι στη διάθεση κάθε πολίτη που θα επιθυμούσε να διασταυρώσει τα προαναφερόμενα.
            Είναι, λοιπόν,  δεδομένο ότι η υπηρεσία μας είναι  απόλυτα συνεπής ως προς την υποχρέωση που έχει για την αποστολή των οικονομικών στοιχείων της. Καμία καθυστέρηση δεν  υπήρξε ούτε, πολύ περισσότερο, απόκρυψη ή προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Οι παραπέρα ενέργειες μέχρι τα στοιχεία αυτά να φτάσουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι, όπως προαναφέραμε, ευθύνη της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και δεν απαιτείται ούτε επιτρέπεται καμία δική μας ανάμειξη.
           
            Επειδή το παραπάνω δημοσίευμα έχει συζητηθεί ευρέως, παρακαλούμε να δημοσιεύσετε το παρόν έγγραφο, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια.
             
                                                                                     Η Διοικήτρια
                                                                          Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια