Winnet8 : Με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας, μια πρόταση από 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες. Περιφερειακά Σχέδια Ισότητας με την συμμετοχή Κέντρων Στήριξης Γυναικών

Αρχική » Διάφορα » Winnet8 : Με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας, μια πρόταση από 9 ευρωπαϊκές περιφέρειες. Περιφερειακά Σχέδια Ισότητας με την συμμετοχή Κέντρων Στήριξης Γυναικών

Οι στόχοι που αφορούν στην ισότητα των γυναικών στην Ευρώπη δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη. Αυτό αποτελεί ένα δεδομένο που φαίνεται πρόδηλα από τους αριθμούς: έλλειμμα στη συμμετοχή στα

κέντρα λήψης αποφάσεων, στην απασχόληση, στην ίση αμοιβή, στην κατοχή κεφαλαίου και πόρων, στη δημιουργία επιχειρήσεων, στην έρευνα και την καινοτομία, στην κατανομή των οικογενειακών ευθυνών, στον συνδυασμό της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή.  Ακόμη και σήμερα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλήρως έναν άλλο ρόλο στις γυναίκες, ισότιμο και δυναμικό.

Και μάλιστα υπάρχουν ειδικές ‘κατηγορίες’ γυναικών που βιώνουν ακόμη πιο δύσκολα την καθημερινότητά τους: οι γυναίκες της υπαίθρου, αυτές με χαμηλά προσόντα και χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση, όσες απέχουν μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγορά εργασίας για την ανατροφή των παιδιών τους ή για την φροντίδα άλλων μελών των οικογενειών τους, μονογονείς, γυναίκες που προέρχονται από πολιτισμικές ή εθνικές μειονότητες, θύματα οικογενειακής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βίας. Στερεότυπες αντιλήψεις κρατάνε στην εφεδρεία τις πιο νέες και τις πιο ώριμες γυναίκες και συντηρητικά πρότυπα καθηλώνουν τις γυναίκες σε παραδοσιακούς ρόλους και σε παραδοσιακούς τομείς. 
Στο Κέντρο Εργάνη που στηρίζει γυναίκες σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωπες με την πολυπλοκότητα των προβλημάτων των γυναικών που πολλές φορές εκφράζουν απογοήτευση και αδυναμία από την έλλειψη διεξόδων  και εναλλακτικών λύσεων.
20 και πλέον χρόνια υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας δεν συνεισέφεραν τα αναμενόμενα και ίσως ήρθε η στιγμή να γίνει ένας ουσιαστικός απολογισμός για το τι έγινε και ένας νέος δημιουργικός σχεδιασμός για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον.  Υπάρχει μια νέα μορφή διεκδίκησης; Υπάρχει τρόπος να αξιοποιήσουμε τα θετικά του παρελθόντος, να κάνουμε κτήμα μας κατακτήσεις, να κερδίσουμε από την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα, να κεφαλαιοποιήσουμε αποτελέσματα και να αξιολογήσουμε επιπτώσεις, να κρίνουμε και να ξεφύγουμε από προβλήματα και αγκυλώσεις;  Υπάρχει ο ένας τρόπος, η μία αλήθεια, η μία γνώμη;


Το Κέντρο Εργάνη, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι υπόλοιποι 18 εταίροι του ευρωπαϊκού έργου WINNET8 που προέρχονται από 8 ευρωπαϊκές χώρες και 9 περιφέρειες πιστεύουν ότι μαγικές, έτοιμες -ή ακόμη καλύτερα ετοιματζήδικες-  και προκατασκευασμένες λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο ο άλλος τρόπος, αυτός της συνεργασίας και της σύνθεσης, της μεταφοράς καλών πρακτικών και της κεφαλαιοποίησης εμπειριών, της αξιοποίησης των πολλαπλών και διαφορετικών προτάσεων, της δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα. Οι περιφέρειες μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των γυναικών με έναν νέο σχεδιασμό που πρέπει να περιλαμβάνει:
–          συμμετοχή και προτάσεις σε κάθε περιφέρεια από το σύνολο των φορέων του  ‘τετραπλού έλικα’: δημόσιο τομέα, εκπαιδευτική και ερευνητική  κοινότητα, ιδιωτικό τομέα και τέλος από την κοινωνία των πολιτών
–          δικτύωση και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλες περιφέρειες με στόχο τη διαρκή ανανέωση των προτάσεων και την όσο το δυνατόν πιο καινοτόμα προσέγγιση
–          τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του
Ο στόχος μιας Περιφερειακής Πολιτικής για την Ισότητα είναι διπλός, από τη μια η βελτίωση της θέσης των γυναικών και της εξάλειψης των ανισοτήτων και από την άλλη η περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση του συνόλου των ανθρώπινων πόρων της περιφέρειας.  Ο στόχος αυτός είναι εφικτός; Οι εταίροι του έργου WINNET8 απαντάνε με ενθουσιασμό θετικά.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο WINNET8 χρηματοδοτείται από το INTERREG IV C.
Στην Ελλάδα υλοποιείται πιλοτικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Κέντρο Εργάνη και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στόχος του είναι να καταστρωθούν, για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά δεδομένα,  9 Περιφερειακά Σχέδια Ισότητας αλλά και να τροφοδοτήσει τον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο. Σαν βάση του χρησιμοποιείται η εμπειρία των Κέντρων Στήριξης Γυναικών και οι καλές πρακτικές από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν. Το μοντέλο των Κέντρων Στήριξης Γυναικών αξιοποιεί όλη τη δυναμική των γυναικών με στόχο να ενσωματώσει στην περιφερειακή ανάπτυξη νέους πόρους, που μέχρι σήμερα παραμένουν παροπλισμένοι και αναξιοποίητοι.
Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από τον Ιανουάριου του 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011.
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια